Kirurgian vuodeosasto

Osasto 4​

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinkää
Kanslia: 019 4587 2391
Faksi: 019 4587 2564
Vierailuaika: ma - su klo 13 - 19

Osastonhoitaja: Paula Loukonen
Osastonhoitaja: Pia Malin
Osastoryhmän päällikkö: Marika Hämäläinen


Kirurgian vuodeosastolla on 65 potilaspaikkaa ja osastolla hoidetaan gastroenterologian, urologian, korva- nenä- ja kurkkutautien, ortopedian ja plastiikkakirurgian erikoisalojen potilaita.  Suunniteltujen leikkauspotilaiden lisäksi osastolla hoidetaan päivystyksenä osastolle tulevia potilaita.