Yhteystietoja

Hyvinkään sairaalan neuvonta p. 019 4587 1


​Lääkäreiden ja lääketieteenopiskelijoiden työhönottoon liittyvissä asioissa yhteys sähköpostilla tulosalueen työhönotosta vastaaviin lääkäreihin.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hus.fi


Hyvinkää Akuutti tulosyksikkö

Tulosyksikön johtaja Juha Valli

Päivystys: ylilääkäri Marian Ahlskog-Karhu
Ensihoito: ylilääkäri Hetti Kirves


Medisiininen tulosyksikkö

Tulosyksikön johtaja: ylilääkäri Jyrki Lilleberg

Sisätaudit: ylilääkäri va. Helena Kervinen
Keuhkosairaudet: ylilääkäri Hanna Tapanainen
Neurologia: ylilääkäri Reina Roivainen
Kuntoutus: ylilääkäri Kari Hurskainen


Operatiivinen tulosyksikkö
Tulosyksikön johtaja: ylilääkäri Ulla Keränen
 
Kirurgia: os.ylilääkäri Eero Kaasinen
Anestesiologia: ylilääkäri Harri Tohmo / os.ylilääkäri Olli Laakso
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit: ylilääkäri Mari Havia


Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Tulosyksikön johtaja: ylilääkäri Ritva Hurskainen 

Naistentaudit ja synnytykset: ylilääkäri Tapio Väyrynen
Lastentudit:  ylilääkäri Petri Koponen
Lastenneurologia: ylilääkäri Tuula Kosonen
Lastenpsykiatria: ylilääkäri Eeva Hiukko


Psykiatrian tulosyksikkö
Psykiatrian tulosyksikön johtaja ylilääkäri Eila Sailas


Röntgen ja laboratoriopalveluiden tulosyksikkö

Tulosyksikön johtaja: kemisti Ritva Mäntykoski

 

HOITOHENKILÖKUNTA

Hyvinkää Akuutti
Osastoryhmän päällikkö Kirsi Mikkonen

Medisiininen sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosasto ja poliklinikat,
neurologian ja kuntoutuksen vuodeosasto ja pkl
Osastoryhmän päällikkö Marika Hämäläinen p. 050 4287 210

Operatiivinen leikkaustoiminta, tehovalvonta
Osastoryhmän päällikkö Reija Pitkänen

Operatiivinen kirurgian vuodeosasto, kirurgian poliklinikka, endoskopiapoliklinikka,
korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
Osastoryhmän päällikkö Reija Pitkänen p. 040 3579 241

Naisten- ja lastentaudit lastentautien osasto ja pkl lastenneurologia, lastenpsykiatria, naistentautien ja synnytysten vuodosasto ja pkl
Osastoryhmän päällikkö Eerika Tausa p. 050 4276 507

Psykiatria mielialahäiriöt ja psykoosit, aikuispsykiatrian avohoito
Osastoryhmän päällikkö Saija Syvänen p. 050 4277 333
 

Somatiikan rekrytointi Hyvinkään sairaala

Rekrytoinnin asiantuntija
Katariina Kuntsi p. 050 4287 633

Koulutussuunnittelija
Mella Päivi p. 050 4277 552

 

Psykiatrian tulosyksikön yhteystietoihin

 

Henkilöiden henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@hus.fi