Yhteystietoja

Hyvinkään sairaalan neuvonta p. 019 4587 1


​Lääkäreiden ja lääketieteenopiskelijoiden työhönottoon liittyvissä asioissa yhteys sähköpostilla tulosalueen työhönotosta vastaaviin lääkäreihin.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hus.fi


Hyvinkää Akuutti tulosyksikkö

Tulosyksikön johtaja Juha Valli

Päivystys: ylilääkäri Marian Ahlskog-Karhu
Ensihoito: ylilääkäri Hetti Kirves


Medisiininen tulosyksikkö

Tulosyksikön johtaja: ylilääkäri Jyrki Lilleberg

Sisätaudit: ylilääkäri Marja Vuorela
Keuhkosairaudet: ylilääkäri Hanna Tapanainen
Neurologia: ylilääkäri Terttu Heikinheimo-Connell
Kuntoutus: ylilääkäri Kari Hurskainen


Operatiivinen tulosyksikkö
Tulosyksikön johtaja: ylilääkäri Ulla Keränen
 
Kirurgia: ylilääkäri Aleksi Lähdesmäki
Anestesiologia: ylilääkäri Harri Tohmo / os.ylilääkäri Olli Laakso
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit: ylilääkäri Mari Havia


Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Tulosyksikön johtaja: ylilääkäri Ritva Hurskainen 

Naistentaudit ja synnytykset: ylilääkäri Tapio Väyrynen
Lastentudit:  ylilääkäri Petri Rahkonen
Lastenneurologia: ylilääkäri Tuula Kosonen


Psykiatrian tulosyksikkö
Psykiatrian tulosyksikön johtaja ylilääkäri Eila Sailas


Röntgen ja laboratoriopalveluiden tulosyksikkö

Tulosyksikön johtaja: kemisti Ritva Mäntykoski

 

HOITOHENKILÖKUNTA

Hyvinkää Akuutti
päivytyspoliklinikka, teho- ja sydänvalvonta, ensihoito
Osastoryhmän päällikkö Kirsi Mikkonen

Medisiininen
sisätautien osasto, infektio- ja keuhkosairauksien osasto, kirurgian vuodeosastot,
neurologian ja kuntoutuksen vuodeosasto
Osastoryhmän päällikkö Marika Hämäläinen

Operatiivinen
leikkaustoiminta, medisiiniset ja operatiiviset poliklinikat
Osastoryhmän päällikkö Reija Pitkänen

Naisten- ja lastentaudit
lastentautien osasto ja pkl lastenneurologia, lastenpsykiatria, naistentautien ja synnytysten vuodeosasto ja pkl
Osastoryhmän päällikkö vs. Tanja Sandell

Psykiatria mielialahäiriöt ja psykoosit, aikuispsykiatrian avohoito
Osastoryhmän päällikkö Saija Syvänen
 

Somatiikan rekrytointi Hyvinkään sairaala

Rekrytoinnin asiantuntija
Katariina Kuntsi p. 050 4287 633

Koulutussuunnittelija
Mella Päivi p. 050 4277 552

 

Psykiatrian tulosyksikön yhteystietoihin

 

Henkilöiden henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@hus.fi