Sisätautien poliklinikka


Hyvinkään sairaala
Sairaalankatu 1
05850 Hyvinkää

Ylilääkäri: Helena Kervinen
Osastonhoitaja: Nina Pietilä
Osastoryhmän päällikkö: Reija Pitkänen

Mikäli teillä on tiedusteltavaa omaa hoitoanne, hoitoonpääsyänne tai tutkimuksianne koskien, ottakaa yhteyttä oman erikoisalanne poliklinikalle alla mainittuina aikoina.

Kardiologia (sydän- ja verisuonisairaudet) ja tahdistinpoliklinikka
ma-to klo 8.00 - 8.30, pe 14.00 - 14.30, ma-to 14.00 - 15.00
p. 019 4587 2331, 019 4587 4469
faksi 019 4587 4482

Gastroenterologia (vatsa-maksa ja suolistosairaudet) 
klo 9.00 - 10.00
p. 019 4587 2097
faksi 019 4587 2744

Hematologia (verisairaudet), endokrinologia (aineenvaihduntasairaudet)
ja diabetes
klo 9.00 - 10.00
p. 019 4587 2338
faksi 019 4587 2744

Nefrologia (munuaissairaudet)

klo 8.00 - 10.00
p. 019 4587 4480
faksi 019 4587 2274

Infektiosairaudet
p. 019 4587 2097
faksi 019 4587 2715

Reumasairaudet
ma-pe klo 9.00 - 10.00
p. 019 4587 2238
faksi 019 4587 2744

Diabeteshoitaja
klo 8.00 - 14.00
p. 050 4275 358
faksi 019 4587 2744

Onkologia (syöpäsairaudet) ja palliatiivinen yksikkö
ma-pe klo 9.00 - 15.00
p. 019 4587 2238, 019 4587 2338
faksi 019 4587 2744

Mikäli ette tiedä hoitonne erikoisalaa, ottakaa yhteyttä numeroon
p. 019 4587 2238 ma-pe klo 9.00 - 15.00.
 
Sisätautien poliklinikka on ajanvaraus- ja lähetepoliklinikka. Poliklinikalla ei tutkita tai hoideta päivystysluonteista hoitoa tarvitsevia potilaita. Poliklinikalla on yllämainittujen erikoisalojen erikoislääkärivastaanottoja, hoitajavastaanottoja, tahdistinpoliklinikka ja päiväsairaalatoimintaa.

Päiväsairaalatoiminnassa on toimenpide- ja tarkkailuhuone, jossa on viisi hoitopaikkaa ja yksi toimenpidepaikka muutaman tunnin kestoisia hoitoja, tutkimuksia ja tarkkailujaksoja varten. Näillä paikoilla hoidetaan muun muassa polikliiniseen solunsalpaajahoitoon ja muihin vaativiin suonen sisäisiin lääkehoitoihin soveltuvia potilaita,  verensiirtoja, luuydinnäytteenotot, ja maksakoepalapotilaiden jälkiseuranta.