Lastentaudit

Lastentautien alaan kuuluu lasten infektiotautien, munuaissairauksien, elinsiirtojen, sydänsairauksien, veri- ja syöpätautien ja vastasyntyneiden hoito. Suuria potilasryhmiä ovat myös allergiaa, astmaa ja diabetesta sairastavat lapset.

HUS:ssa lastentautien yksiköitä on kaikilla sairaanhoitoalueilla. Vaikeimmin sairaiden lasten hoito on keskitetty Lastenklinikalle. Tällaisia ovat mm. sydän-, elinsiirto- ja syöpälasten hoidot.

Vaikka lastentautien yksiköissä hoidetaan 0-15 -vuotiaita, alle 2-vuotiaiden osuus osastohoidossa on huomattava, kun taas polikliinisessa hoidossa potilaiden ikäjakauma on tasaisempi eri ikävuosien suhteen.

Vasen palsta
Oikea palsta
 

 Hoitopaikat

 
 

 Erityistyöntekijät

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta