Lasten epilepsia

Lasten vaikean epilepsian diagnostiikka ja  hoito mukaan lukien epilepsian kirurginen hoito on HUS:ssa keskitetty Lasten epilepsiayksikköön. Yksikkö muodostuu Konsultaatio-epilepsiavastaanotosta,  Epilepsiaosastosta (L11) ja Video-EEG-yksiköstä, jotka sijaitsevat Lastenlinnassa.

Yksikön vastuualueeseen kuuluu:

  • Vaikeaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten hoito Helsingin ja Uudenmaan alueella
  • Lasten ja aikuisten video-EEG-tutkimukset Helsingin ja Uudenmaan alueella
  • Lasten ja nuorten vaikeahoitoisen epilepsian hoitokonsultaatiot valtakunnallisesti
  • Epilepsian leikkaushoito lapsilla ja aikuisilla yhteistyössä HYKS neurokirurgian ja neurologian klinikan kanssa  
     

Sellaiset lapset, joiden epilepsia pysyy oireettomana lääkehoidolla, hoidetaan lastenneurologian vastaanotoilla.