Lasten kirurginen hoito

 Lastenkirurgia
 

Yleisimpiä lastenkirurgisia toimenpiteitä ovat murtumien hoidot sekä tulehtuneen umpilisäkkeen ja tyrien leikkaukset. Vaativimpia toimenpiteitä ovat mm. vaikeiden synnynnäisten kallo-, kasvo- ja aivovikojen, sydänvikojen  ja vatsan  alueen rakennevikojen korjausleikkaukset, elinsiirrot, selkä- ja raajavirheasentojen leikkaukset ja kasvainten poistot. Lastenkirurgiassa erilaisten toimenpiteiden kirjo on suuri: erilaisia leikkauksia ja toimenpiteitä on noin 500.

Lastenkirurgiselle toiminnalle luonteenomaista on päivystystoimenpiteiden kysynnän suuret vaihtelut. Vastasyntyneille tehtävien leikkausten ja tehohoidon kysyntä on vaikeasti ennustettavissa ja se vaihtelee voimakkaasti viikosta toiseen. Onnettomuus- ja murtumapotilaiden määrät  ovat suurimmillaan loppukeväällä sekä ja  syksyllä. 

Osa lasten kirurgisista toimenpiteistä, mm. tyräleikkaukset ja tähystystoimenpiteet, tehdään päiväkirurgisesti.

Lastenkirurgista toimintaa HUS:ssa on Lastenklinikalla sekä Jorvin ja Hyvinkään sairaaloissa. Vaikeimpien sairauksien hoito on keskitetty kansallisesti Lastenklinikalle, jossa tehdään kaikki suomalaisten lasten avosydänleikkaukset ja elinsiirrot sekä tietyt vatsan alueen leikkaukset.

Lasten muu kirurginen hoito
 

Lapsia hoidetaan kirurgisesti myös Töölön sairaalassa: huuli- ja suulakihalkiopotilaat hoidetaan Husukessa ja neurokirurgian yksikössä tehdään lasten neurokirurgiset päivystystoimenpiteet. Lasten suunnitellut neurokirurgiset leikkaukset tehdään Lastenklinikalla. Lisäksi lapsia hoidetaan kirurgisesti myös Silmä-korvasairaalassa.​​​​​

Vasen palsta
Oikea palsta
 

 Hoitopaikat

 
 

 Erityistyöntekijät

 
 

 Toimintakertomukset

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta