Lasten ja nuorten sairaanhoito

Lapsuusajan sairauksien kirjo, niiden syyt ja synty, hoito ja ennuste eroavat ratkaisevasti aikuisten sairauksista. Lisäksi lapsen/nuoren fyysisen ja henkisen kehityksen sekä kasvun huomioiminen on tärkeä osa hoitopäätöksiä ja hoitoa. Perheen merkitys sairaan lapsen/nuoren hoidossa on perustavanlaatuinen asia ja perheet ovatkin kiinteästi mukana lapsen/nuoren sairaanhoidossa.

Lastenyksiköissä hoidettavat pienimmät potilaat painavat alle 500 grammaa ja suurimmat ovat aikuisen kokoisia. Lasten- ja nuorten yksiköissä hoidetaan potilaita vastasyntyneistä 15-vuotiaaseen saakka. Lastenpsykiatriassa hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia. Nuorisopsykiatrian yksiköissä hoidetaan nuoria 13 ikävuodesta 22-vuotiaisiin. Uudet potilaat ohjataan hoitoon em. ikärajojen mukaan, mutta jo hoidossa olevien potilaiden kohdalla toimitaan joustavasti huomioiden hoidon ja nuoren kehityksen tilanne.

HUS:ssa lapsia ja nuoria hoidetaan lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian yksiköissä.

Lastenyksiköitä on lisäksi Silmä-korvasairaalassa, Iho- ja allergiasairaalassa sekä Töölön sairaalassa.

Vasen palsta
Oikea palsta
 

 Facebook

 
 
 

 Ajankohtaista

 
 

 Palveluseteli

 
​Hyksissä on käytössä palveluseteli eräissä lasten päiväkirurgisissa toimenpiteissä sekä anestesiaa vaativien magneettitutkimusten (MRI) järjestämisessä.
Lue lisää.
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta