Virheen oikaisu

Henkilötietolain 9 §:n mukaisesti potilasrekisterin tietojen on oltava virheettömiä ja rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia. Lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Mikäli potilasasiakirjoissa on potilaan mielestä virheellinen tieto tai henkilötietolain käyttötarkoitussidonnaisuuden kannalta turha tieto, voidaan käyttää lomaketta Virheen oikaisuvaatimus tai vapaamuotoista kirjettä, jossa ilmenee lomakkeessa esitetyt asiat. Olennaista on yksilöidä mahdollisimman tarkasti se tieto tai ne tiedot, jotka tulee joko korjata tai poistaa.

Virheen oikaisun voi lähettä osoitteeseen: HUS Keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS