Omakanta - Potilastiedon arkisto

 

HUS:n tuottamat potilasasiakirjat siirtyvät valtakunnalliseen arkistoon. Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti.  Omakanta on palvelu, jota käyttämällä jokainen yli 18-vuotias kansalainen voi nähdä omat potilastietonsa. Potilastiedon arkisto ja Omakanta ovat osa Kansallista Terveysarkistoa, Kanta-palveluita, joihin myös sähköinen resepti kuuluu.
  
Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta liikkuessaan eri osissa maata tai käyttäessään useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat.

Mitä hyötyä on kansallisesta Potilastiedon arkistosta?

 • Voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä.
 • Tiedonkulku paranee.
 • Omia terveystietoja voi seurata helposti Omakannasta.
 • Potilastietojen käytettävyys tukee potilaiden mahdollisuutta valita hoitoyksikkönsä.
 • Mahdollistaa toimivat hoitoketjut kaikkien toimintayksiköiden välillä.
 • Potilas vaikuttaa itse siihen, kuka käyttää hänen potilastietojaan.
 • Ajantasainen tieto luo potilasturvallisuutta.
 • Tiedot ovat turvassa: tiedonsiirto on suojattua, ammattilaiset tunnistetaan varmennekortilla, lokitietoja seurataan

Mikä Omakanta-palvelu on?

 • Omakanta (www.omakanta.fi) on henkilökohtainen palvelu, johon kirjaudutaan pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Omakanta-palvelua voi käyttää jokainen täysi-ikäinen henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus.

 

 • Kansalainen näkee Omakannassa esim. poliklinikkakäynneiltänsä tallennetut tekstit. Osastohoitojaksolta on nähtävissä hoitojakson väli-ja loppuarviotekstit. Omakannassa on nähtävissä myös diagnoosit, toimenpiteet, kriittiset riskitiedot, lääkitystiedot ja reseptit. Omakannassa näkyvät myös HUS:n hoitoyksiköissä tehtyjen röntgen- ja laboratoriotutkimusten tulokset.  Suurin osa tuloksista näkyy Omakannassa kahden viikon kuluttua.

 

 • Palvelussa voi kuitata lukeneensa Potilastiedon arkiston informaation sekä asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä.Kanta-palveluita kehitetään edelleen ja myös Omakanta-palveluun on myöhemmin tulossa uusia toiminnollisuuksia. Lisätietoa voi lukea osoitteessa www.kanta.fi.