Potilaan oikeus tietoon

Potilaalla on oikeus saada omat potilastietonsa. Jos potilas haluaa kopiot omista potilastiedoistaan, ohjeet tietojen pyytämiseksi löytyvät Omat potilastiedot –sivulta.
 
Jos kopiot omista potilastiedoista eivät riitä, potilas voi tehdä rekisteritietojen tarkastuspyynnön henkilötietolain 26 §:n tarkastusoikeuden mukaisesti. Ohjeet tarkastuspyynnön tekemiseksi löytyvät Rekisteritietojen tarkastus –sivulta.