Kaksikielisyys HUS:ssa

Vuonna 2007 hyväksytty ja vuonna 2010 päivitetty HUS:n kieliohjelma (språkprogrammet) tukee HUS:n strategiaa. Kieliohjelman tavoitteena on, että potilas saa HUS:ssa aina palvelua omalla äidinkielellään - suomeksi tai ruotsiksi.

Potilas ratkaisee kielen, ei henkilökunta

 
HUS:ssa potilaalla on oikeus käyttää omaa kieltään ja saada palveluja omalla kielellään. Tämä edellyttää henkilökunnalta valmiutta puhua suomea ja ruotsia aina ensikontaktista hoidon päätymiseen asti. Kirjalliset potilasohjeet annetaan potilaan omalla kielellä. Niihin luetaan kaikki potilaita koskeva dokumentoitu tieto ja informaatio, kuten hoito- ja potilasohjeet, erilaiset esitteet ja ajanvarauskirjeet sekä myös pysyvät ja tilapäiset opasteet ja internet-sivut.


Kielilähettiläät

 
Jokaisella tulosyksiköllä ja/tai kiinteistöllä toimii kielilähettiläs. Kielilähettiläät edistävät kieliohjelman täytäntöönpanoa ja seuraavat sen toteutumista sekä tukevat lähijohtoa tässä työssä. Kielilähettiläät muodostavat verkoston, joka edistää kieliohjelman yhtenäistä toteutusta.

 

 Lisätietoa