Kaksikielisyys HUS:ssa

HUS:ssa potilaalla on oikeus käyttää omaa kieltään ja saada palveluja omalla kielellään. Tämä edellyttää henkilökunnalta valmiutta puhua suomea ja ruotsia aina ensikontaktista hoidon päätymiseen asti.

Kirjalliset potilasohjeet annetaan potilaan omalla kielellä. Niihin luetaan kaikki potilaita koskeva dokumentoitu tieto ja informaatio, kuten hoito- ja potilasohjeet, erilaiset esitteet ja ajanvarauskirjeet sekä myös pysyvät ja tilapäiset opasteet ja internet-sivut.

HUS:n kieliohjelman tavoitteena on, että potilas saa HUS:ssa aina palvelua omalla kielellään - suomeksi tai ruotsiksi.

HUS osallistuu myös tänä vuonna Svenska veckan -kampanjan viettoon. Svenska veckan on yksi vuoden suurimmista suomenruotsalaisista kulttuuritapahtumista, ja se kulminoituu Svenska dagen -päivään 6.11.2017. HUS:ssa kampanja on kohdistettu koko henkilökunnalle.

 

 Lisätietoa