Hoitoonpääsyn raportointi THL:lle

Hoitoonpääsyn seurannassa on keskeistä terveydenhuoltolakiin (1326/2010)  perustuvat  erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn aikarajat, jotka esitetään lain pykälissä 52 ja 53.
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle annetaan hoitoonpääsytiedot THL:n ohjeiden mukaan HUS-tasoisina ja HILMO-erikoisalaluokituksella kolme kertaa vuodessa; 30.4., 31.8. ja 31.12. tilanteissa.
 

Raportoitavat tiedot

 

1. Vuodeosastolle, päiväkirurgiaan sekä avohoitoon odottavista potilaista raportoidaan erikoisaloittain lukumäärät ja odotusajat poikkileikkaustilanteessa 
 
2. Hoidon tarpeen arviointia ajanvarauskäynnille (ensikäynti, uusintakäynti, hoitopuhelu) odottavien potilaiden lukumäärät ja odotusajat  erikoisaloittain poikkileikkaustilanteessa
 
3. Erikoisaloittain saapuneet lähetteet, käsitellyt lähetteet ja lähetteiden käsittelyajat kumulatiivisena tietona vuoden alusta 

4. Vuodeosastolle, päiväkirurgiaan sekä avohoitoon odottavista potilaista raportoidaan erikoisaloittain lukumäärät ja odotusajat poikkileikkaustilanteessa,
 
 
6. 
 
7. Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoa odottavien potilaiden lukumäärät ja odotusajat (psykiatria, oikeuspsykiatria, nuorisopsykiatria ja lastenpsykiatria); vuodeosastohoitoon, päivähoitoon ja avohoitoon odottavat potilaat
 
8. Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointia ajanvarauskäynnille odottavien potilaiden lukumäärät ja odotusajat (psykiatria, oikeuspsykiatria, nuorisopsykiatria ja lastenpsykiatria)