Palautetta HUS:lle

Palautteen sisältämää tietoa käytetään toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä hoidon ja palvelun asiakaslähtöisyyden parantamiseen.

 
 

Palautekanavat

 

Kysely asiakastyytyväisyydestä

 
Asiakastyytyväisyyskyselyyn voivat vastata HUS:ssa hoidossa olleet potilaat ja palvelua saaneet asiakkaat. Potilaat saavat vastausohjeet yksiköstä lähtiessään. Kyselyyn vastataan nimettömästi, jolloin vastaajaa ei tunnisteta. Vastaukset ohjautuvat yksikön palautekäsittelijälle.

Avoimen palautteen antaminen

 
Avointa palautetta voi antaa yleisesti tai kohdennetusti sairaalalle, laboratoriolle, röntgenille tai tietylle yksikölle. Palautteet ohjautuvat palautekäsittelijöille.
 

Ohjeita palautteen antamiseen

  • Palautteen voi antaa nimettömänä.
  • Palautteeseen ei saa laittaa henkilötunnusta tai luottamuksellista tietoa omasta tai toisen henkilön hoidosta.
  • Tietosuojasyistä henkilökohtaista hoitoa koskeviin kysymyksiin ei vastata palautejärjestelmän kautta, vaan tuolloin kannattaa ottaa yhteyttä potilasasiamiehiin.
  • Varattua hoito- tai tutkimusaikaa ei voi perua palautelomakkeella.​