Neurokeskuksen saama palaute ja kehittämistoimenpiteet

Neurokeskuksessa on vastattu eri tavoin asiakkaiden ja potilaiden antamiin kehittämisideoihin. Asiakaspalautteita ja kehittämisideoita käsitellään osastoilla ja tulosyksikön johdossa, sekä kehittämisideoissa on mukana myös Neurokeskuksen omat asiakasraatilaiset. Neurokeskus toivoo saavansa lisää palautteita toiminnastaan.
 

Asiakaslähtöisyyden ja tiedonsaannin huomioiminen

 
Potilasohjeet ja ajanvarauskirjeet ovat olleet asiakaspalautteiden mukaan osittain vaikeaselkoisia. Asiakasraati on saanut tehtäväkseen muutaman keskeisen potilasohjeen tarkastelun ja myös sen palautteen perusteella tulosyksikön potilasohjeet päivitetään selkeämmiksi. Tiedonsaannin kehittäminen on keskeinen osa-alue, johon jatkossa pyrimme kiinnittämään enemmän huomiota.
 

Potilailta kiitosta hoidosta ja kohtelusta

 
 
”Kaikki ihmiset osastolla (ylilääkäristä siivoojaan) ansaitsevat ison kiitoksen!                       Reipasta, ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua ja vaikka varmasti on kiire niin kaikki ehtivät kuunnella jutun loppuun ja oikeasti keskittyä juuri minun asiaani. Kaikki käytännön asiat hoituivat tosi hienosti.”
 
neurokeskus_palautekooste3.jpg
 
”Olen erittäin tyytyväinen osaston toimintaan ja henkilökuntaan, kiitos!”
  

Kommentit on saatu käyttäjiltä kerätyistä palautelomakkeista.

 

Potilasturvallisuus ja laadunvalvonta

 
Neurokeskuksessa potilasturvallisuutta ja laadunvalvontaa on kehitetty vahvasti ja sen kehittäminen jatkuu edelleen myös asiakaspalautteista saatujen tietojen pohjalta.
 
Asiakkaiden antama suositusindeksi on 97.
 
neurokeskus_palautekooste2.jpg

Asteikko 1-5