Neurokeskuksen saama palaute ja kehittämistoimenpiteet

Neurokeskuksessa on vastattu eri tavoin asiakkaiden ja potilaiden antamiin kehittämisideoihin. Asiakaspalautteita ja kehittämisideoita käsitellään osastoilla ja tulosyksikön johdossa, sekä kehittämisideoissa on mukana myös Neurokeskuksen omat asiakasraatilaiset. Neurokeskus toivoo saavansa lisää palautteita toiminnastaan.
 

Asiakaslähtöisyyden ja tiedonsaannin huomioiminen

 
Potilasohjeet ja ajanvarauskirjeet ovat olleet asiakaspalautteiden mukaan osittain vaikeaselkoisia. Asiakasraati on saanut tehtäväkseen muutaman keskeisen potilasohjeen tarkastelun ja myös sen palautteen perusteella tulosyksikön potilasohjeet päivitetään selkeämmiksi. Tiedonsaannin kehittäminen on keskeinen osa-alue, johon jatkossa pyrimme kiinnittämään enemmän huomiota.
 

Potilailta kiitosta hoidosta ja kohtelusta

 
 
”Kaikki ihmiset osastolla (ylilääkäristä siivoojaan) ansaitsevat ison kiitoksen!                       Reipasta, ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua ja vaikka varmasti on kiire niin kaikki ehtivät kuunnella jutun loppuun ja oikeasti keskittyä juuri minun asiaani. Kaikki käytännön asiat hoituivat tosi hienosti.”
 
neurokeskus_palautekooste3.jpg
 
”Hoitajat olivat erittäin ammattitaitoisia ja ystävällisiä. Potilaana koin olevani tärkeä ja he ottivat minut huomioon myös yksilönä. En ollut aikaisemmin ollut sairaalassa, ja hoitajien empaattisuus ja ammattitaito tekivät kokemuksesta minulle paljon helpomman kuin se olisi voinut muuten olla. Tilat olivat siistit ja, olosuhteet huomioon ottaen, viihtyisät. Ruoka ja kuntoutus olivat hyvin järjestetty. Kauniit maisemat ja mahdollisuus kuunnella musiikkia ja saada omaa rauhaa vaikuttivat varmasti kuntoutumiseeni sairaalassa. Kiitoksia erityisesti alkupäivinä työskennelleille hoitajille ja ammattitaitoiselle ylilääkärille, joka osasi selittää asiat tajuttavasti.”
  

Kommentit on saatu käyttäjiltä kerätyistä palautelomakkeista.

 

Potilasturvallisuus ja laadunvalvonta

 
Neurokeskuksessa potilasturvallisuutta ja laadunvalvontaa on kehitetty vahvasti ja sen kehittäminen jatkuu edelleen myös asiakaspalautteista saatujen tietojen pohjalta.
 
Asiakkaiden antama suositusindeksi on 97.
 
  
asiakaspalautteet_9_2018.jpg

Asteikko 1-5