Sisätaudit ja kuntoutuksen saama palaute ja kehittämistoimenpiteet

Sisätaudit ja kuntoutus on saanut 1.1.-30.4.2018 yhteensä 386 palautetta asiakastyytyväisyyskyselystä ja avoimesta palautteesta. Palautteita ja kehittämis-ideoita on käsitelty osastoilla ja tulosyksikön johdossa ja ne viedään myös asiakasraadin käsiteltäviksi.

Asiakaspalvelua ja potilaan kohtelua kehitetään

Asiakaspalvelun kehittämiseksi ja potilaan hyvän kohtelun parantamiseksi järjestetään vuoden 2018 aikana koulutuksia. Henkilökunta suorittaa mm. verkkokurssin asiakaspalvelusta terveydenhuollossa. Epäasialliseen kohteluun puututaan HUSin toimintaohjeen mukaisesti.
 
 

Potilaat kiittävät hoidosta ja kohtelusta


Kommentit on saatu käyttäjiltä kerätyistä palautelomakkeista.

”Olen otettu näin hyvästä hoidosta ja ammattitaitoisesta ja
ystävällisestä henkilökunnasta. Kiitos.”

”Henkilökunnalla oli taito ja tahto kohdata ihminen, potilas”
”Saamani hoito on ollut minulle erittäin tärkeätä pärjäämiseni kannalta”

”Työntekijän ammattitaito ja empaattisuus ovat merkittävästi edistäneet hyvinvointiani ja toipumista. Olen saanut erittäin paljon tietoa, mikä motivoi jaksamaan paranemisprosessissa”

 

Tiedonkulkua parannetaan

Lisätään ilmoitustauluille sairaalapastorien yhteystiedot ja info kanttiinin aukioloajoista.

 

Palautekoostetaulukon asteikko 1,0-5,0
Sisun asiakkaiden suositusindeksi 96/100

 Sisu kaavio_2018.png