Pää- ja kaulakeskuksen saama palaute ja kehittämistoimenpiteet

Pää- ja kaulakeskuksessa on vastattu eri tavoin asiakkaiden ja potilaiden antamiin kehittämisideoihin. Asiakaspalautteita ja kehittämisideoita käsitellään osastoilla ja tulosyksikön johdossa, sekä kehittämisideoissa on mukana myös Pää- ja kaulakeskuksen omat asiakasraatilaiset. Pää- ja kaulakeskus toivoo saavansa lisää palautteita toiminnastaan.
 

Asiakaslähtöisyyden huomioiminen


Potilasohjeet ja ajanvarauskirjeet ovat olleet asiakaspalautteiden mukaan osittain vaikeaselkoisia. Tulosyksikön potilasohjeet ja ajanvarauskirjeet päivitetään selkeämmiksi ja päivityksessä otetaan huomioon asiakasraatilaisilta tulevat kommentit ja kehittämisvinkit.

Potilaat kiittävät hoidosta ja kohtelusta

"Toipumisessani oli mutkia matkassa ja jouduin pariin otteeseen soittamaan teidän päivystykseen ja käymäänkin siellä. Ensinnäkin haluaisin kiittää päivystyksen puheluihin vastanneita hoitajia, jotka ohjasivat minua ja ottivat kokemani ongelmat tosissaan niistä vähättelemättä. Kiittäisin myös minua hoitaneita lääkäreitä ystävällisestä, ripeästä mutta varmasta hoitotyylistä."

"Suuret kiitokset mahtavalle henkilökunnallenne. Osaatte todellakin kohdata potilaan ja huolehtia turvallisesta tunnelmasta."
 
"Erittäin jouheva kontrollikäynti."
 
"Täytyy sanoa, että täällä on erinomainen palvelu. Toimiston rouvat olivat kanssa niin mukavia ja samoin se eilinen lääkäri."

 
 Kommentit on saatu käyttäjiltä kerätyistä palautelomakkeista.
 

Potilasturvallisuus ja laadunvalvonta

Pää- ja kaulakeskuksessa potilasturvallisuutta ja laadunvalvontaa on kehitetty vahvasti jatkuvasti ja sitä kehitetään edelleen myös asiakaspalautteista saatujen tietojen pohjalta.
 Suositusindeksi 90/100