Naistentautien ja synnytysten saama palaute ja kehittämistoimenpiteet

Naistentautien ja synnytysten alueella on 2018 vastattu potilaiden antamiin kehittämisideoihin. Palautetta on käsitelty muun muassa osastoilla ja asiakasraadissa.

 

 

Potilaat kiittävät hoidosta ja kohtelusta

”Jag är så otroligt tacksam för det fina bemötandet och den vård jag fick att jag inte skulle velat ha det på något annat sätt. TACK!”
 
 
”Vaikka synnytys oli pitkä ja kätilö vaihtui siksi monta kertaa, koen olleeni turvassa ja minusta on huolehdittu hyvin. Pitäkää sama ainutlaatuisen hieno ammattitaito ja välittämisen ilmapiiri yllä. Te kätilöt olette aarteita!”


”Sain osakseni asiantuntevaa, osaavaa ja äärimmäisen ystävällistä hoitoa. Koko systeemi toimii erinomaisesti. Potilas otetaan vastaan, kerrotaan tulevat toimenpiteet, poistetaan pelot, saadaan luottavainen olo.”


”Kaikki työntekijät, joiden kanssa olin tekemisissä leikkaukseni takia kirurgista, hoitajiin ja ruoanjakajaan olivat todella ystävällisiä ja huomioonottavia. Kaikki huomioivat henkilökohtaisesti, niin että jännitys ja pelko vähentyivät huomattavasti ja toimenpiteeseen meno, itse operaatio ja sen jälkeinen aika osastolla sujui todella hyvin. Kiitos asiansa osaavalle henkilökunnalle!”
 
 Kommentit on saatu käyttäjiltä kerätyistä palautelomakkeista. 


Kehitysideoista toimeen

 

Sikiöseulontayksikössä on otettu käyttöön sähköinen ajanvaraus. Näin raskaana olevat voivat helpommin katsoa itselleen sopivimman aikataulun saapua ultraäänitutkimuksiin.

Asiakasraadin kanssa on tarkasteltu potilaan saapumista päivystykseen ja odotustilojen sekä ohjeistusten selkeyttä. Yksikkö on parantanut asiakasraadin ehdotusten perusteella esim. turhia ohjauskaavakkeita pois sekä täsmentänyt joitakin ohjeita.

Synnyttäneiden osastojen vierailuaikoja on pidennetty, jotta puolisoilla ja tukihenkilöillä on mahdollisuus olla pidempään äitien ja vauvojen luona.
Ajanvarauskirjeitä on tarkasteltu ja selkeytetty, etenkin saapumisohjeisiin on kiinnitetty huomiota.

 NaiS_suomenkielinen FFT_raj.jpg