Naistentautien ja synnytysten saama palaute ja kehittämistoimenpiteet

Naistentautien ja synnytysten alueella on alkuvuodesta 2018 vastattu potilaiden antamiin kehittämisideoihin. Palautetta on käsitelty muun muassa osastoilla ja asiakasraadissa.

 

 

Potilaat kiittävät hoidosta ja kohtelusta

”Jag är så otroligt tacksam för det fina bemötandet och den vård jag fick att jag inte skulle velat ha det på något annat sätt. TACK!”
 
 
”Vaikka synnytys oli pitkä ja kätilö vaihtui siksi monta kertaa, koen olleeni turvassa ja minusta on huolehdittu hyvin. Pitäkää sama ainutlaatuisen hieno ammattitaito ja välittämisen ilmapiiri yllä. Te kätilöt olette aarteita!”


”Sain osakseni asiantuntevaa, osaavaa ja äärimmäisen ystävällistä hoitoa. Koko systeemi toimii erinomaisesti. Potilas otetaan vastaan, kerrotaan tulevat toimenpiteet, poistetaan pelot, saadaan luottavainen olo.”


”Kaikki työntekijät, joiden kanssa olin tekemisissä leikkaukseni takia kirurgista, hoitajiin ja ruoanjakajaan olivat todella ystävällisiä ja huomioonottavia. Kaikki huomioivat henkilökohtaisesti, niin että jännitys ja pelko vähentyivät huomattavasti ja toimenpiteeseen meno, itse operaatio ja sen jälkeinen aika osastolla sujui todella hyvin. Kiitos asiansa osaavalle henkilökunnalle!”
 
 Kommentit on saatu käyttäjiltä kerätyistä palautelomakkeista. 


Kehitysideoista toimeen

 

Naistenklinikalla on uusittu opasteita, jotta helpommin löytäisi oikeaan paikkaan rakennuksen hankalan muodon takia (H-kirjain). Remonteista johtuen opasteita uusitaan usein. Naistenklinikalla on aloittanut myös aulaemäntä, joka aktiivisesti ohjaa henkilöitä oikeisiin paikkoihin.

Kaikissa yksiköissä erityistä huomioita kiinnitetty ruotsinkielisten palvelemiseen heidän omalla äidinkielellään.

Imetysohjeissa on ollut eroavaisuuksia yksiköstä riippuen. Osastotunneilla käyty ohjeistusta läpi ulkopuolisen ohjaajan kanssa kaikissa yksiköissä.

Asiakasraadin kanssa on tarkasteltu potilaan saapumista päivystykseen ja odotustilojen sekä ohjeistusten selkeyttä. Yksikkö on parantanut asiakasraadin ehdotusten perusteella esim. turhia ohjauskaavakkeita pois sekä täsmentänyt joitainkin ohjeita.
 
NaiS palauteseuranta 1 2018.png