HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia

HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgian tulosyksikössä on vuoden 2018 alkupuolella vastattu eri tavoin asiakkaiden ja potilaiden antamiin kehittämisideoihin. Palautteita on käsitelty muun muassa osastoilla, laatutyöryhmässä ja asiakasraadissa.

Yksityisyyttä parannettu

 
Potilaan yksityisyyttä on pyritty palautteiden myötä parantamaan.  Potilashuoneisiin on lisätty esimerkiksi väliverhoja. Lisäksi huomiota on kiinnitetty yöaikaiseen hiljaisuuteen ohjeistamalla henkilökuntaa äänen käytössä sekä huoneisiin tehdyillä kirjallisilla ohjeilla yöaikaisen hiljaisuuden huomioimiseksi.

Yksikön päiväohjelman tiedottamista parannettu

Olemme lisänneet tiedotusta yksikön päiväohjelmasta laminoimalla päiväohjelman potilashuoneisiin, jossa tietoa mm lääkärin kierroista, kanttiinin aukioloajoista, vierailuajoista, TV:n ja puhelimen käytöstä.​


Potilaat kiittävät hoidosta ja kohtelusta


​​

 


​” Viiden tähden ammattilaisia olette ja lisäksi kivoja ja ystävällisiä.”

” Kiitos ystävällisestä ja turvallisesta
huippuammattilaisten työstä läpi koko käynnin”

” Alltid lika nöjd med vården, behandling o personalen”

” The nurses were exeptional at Ward. They were professional, kind, polite, helpful, patient, and able to answer to all my question”

 

 

 Kommentit on saatu käyttäjiltä kerätyistä palautelomakkeista.

          

Asiakaslähtöisyyttä huomioitu ja kehitetty

Olemme selkeyttäneet ja tarkentaneet ajanvarauskirjeitä ja yhteistyössä BCB-rekisterin (selkä- ja neurokirurgiset potilaat) järjestelmäntoimittajan kanssa kehitetty rekisterin käyttöä asiakaslähtöisemmäksi.​​


Tunnuslukuja (asteikko 1-5)

alkuvuoden tunnusluvut_asiakastyytyväisyys.jpg