Tukielin- ja plastiikkakirurgia

Tukielin- ja plastiikkakirurgian tulosyksikössä on vuoden 2018 alkupuolella vastattu eri tavoin asiakkaiden ja potilaiden antamiin kehittämisideoihin. Palautteita on käsitelty muun muassa osastoilla, laatutyöryhmässä ja asiakasraadissa.
 

Yksityisyyttä parannettu

 
Potilaan yksityisyyttä on pyritty palautteiden myötä parantamaan.  Potilashuoneisiin on lisätty esimerkiksi väliverhoja. Lisäksi huomiota on kiinnitetty yöaikaiseen hiljaisuuteen ohjeistamalla henkilökuntaa äänen käytössä sekä huoneisiin tehdyillä kirjallisilla ohjeilla yöaikaisen hiljaisuuden huomioimiseksi.
 
Potilaat kiittävät hoidosta ja kohtelusta
 
 
 Viiden tähden ammattilaisia olette ja lisäksi kivoja ja ystävällisiä.”​  
 
” Kiitos ystävällisestä ja turvallisesta
huippuammattilaisten työstä läpi koko käynnin” 
 
” Alltid lika nöjd med vården, behandling o personalen”
 
” The nurses were exeptional at Ward. They were professional, kind, polite, helpful, patient, and able to answer to all my question”

 
 Kommentit on saatu käyttäjiltä kerätyistä palautelomakkeista.
 

Yksikön päiväohjelman tiedottamista parannettu

 
Olemme lisänneet tiedotusta yksikön päiväohjelmasta laminoimalla päiväohjelman potilashuoneisiin, jossa tietoa mm lääkärin kierroista, kanttiinin aukioloajoista, vierailuajoista, TV:n ja puhelimen käytöstä.​
 

Asiakaslähtöisyyttä huomioitu ja kehitetty

 
Olemme selkeyttäneet ja tarkentaneet ajanvarauskirjeitä ja yhteistyössä BCB-rekisterin (selkä- ja neurokirurgiset potilaat) järjestelmäntoimittajan kanssa kehitetty rekisterin käyttöä asiakaslähtöisemmäksi.​​
 

Asiakaspalautteet 1_4_2018.jpg

 Suositusindeksi 97/100