Tukielin- ja plastiikkakirurgia

Tukielin- ja plastiikkakirurgiassa on vuoden 2018 aikana vastattu eri tavoin asiakkaiden ja potilaiden antamiin palautteisiin ja kehittämisehdotuksiin. Palautteita on käsitelty muun muassa hoitoyksiköissä, tulosyksikön johtoryhmässä, laatutyöryhmässä ja asiakasraadissa. Tehtyjä kehittämistoimia kootaan tulosyksikkötasolla kolmannesvuosittain. Saatujen palautteiden pohjalta toimintaa kehitetään eri tavoin.  
 
Odotusaikoja lyhennetty
 
Olemme pyrkineet lyhentämään odotusaikoja poliklinikoilla. Palautteiden pohjalta mm. ajanvarauspohjiin on tehty muutoksia ja vastaanottotoimintaa on hiottu kokonaisuutena.
Opasteita parannettu
 
Töölön sairaalan poliklinikan aulaopasteita on lisätty ja selkiytetty. Peijaksen sairaalassa opasteiden uusinta on myös meneillään.
Potilaat kiittävät hoidosta ja kohtelusta 
 
 
Koko ketju alkututkimuksista leikkaukseen ja osastohoitoon oli ammattimaista. Henkilökunta on erittäin ystävällistä ja apua sai tarvittaessa”

 ”Suurin osa hoitajista ja henkilökunnasta aivan mahtavaa porukkaa. Hieno asenne ja palvelun taso”
 
”Kiitos asiantuntevasta ja ystävällisestä hoidosta sekä palvelusta. Ehdottomasti sairaalakokemuksistani parhaimpien joukossa!”
 
”Personalen var helt underbar, både på akuten och på avdelningen! Verkliga vardagshjältar! ”
 
 
”Teillä on hyvät teamit jotka hymyillen jaksoivat auttaa meitä potilaita kesän kuumina päivinä.”
Kommentit on saatu käyttäjiltä kerätyistä palautelomakkeista.

Henkilökunnan henkilökortit näkyville


Saatujen palautteiden pohjalta henkilökuntaa on muistutettu virallisten henkilökorttien käyttämisestä. Asiakaspalvelutilanteissa on tärkeää, että potilas tietää minkä ammattiryhmän edustajan kanssa hän asioi.
 
Epäasialliseen käyttäytymiseen puututtu
 
Henkilökunnan epäsialliseen käyttäytymiseen on toimintaohjeet. Epäasialliseen käyttäytymiseen on tarvittaessa puututtu ohjeiden mukaisesti. Yksiköissä on kiinnitetty huomiota myös esittäytymiseen ja vuorovaikutustaitoihin. 
Toivomme asiakkailta palautetta
Toivomme tulosyksikössämme saavamme enemmän palautetta, jotta voimme kehittää toimintaamme asiakaslähtöisemmäksi. Olemme tarkastelleet asiakaspalauteprosessiamme kokonaisuutena.
Pyrimme tarjoamaan asiakkaille mahdollisuutta antaa palautetta sähköisesti tai paperilomakkeella. Ohjeet palautteen antamiseen on päivitetty ja lomakkeet ovat näkyvillä ja helposti saatavilla. Jatkossa pyrimme myös tuomaan paremmin asiakkaiden näkyville mitä kehittämistoimia saatujen palautteiden pohjalta on yksiköissämme tehty. 
 
Asiakaspalautteet 5_8_2018.jpg