HUS Tukipalvelut

Syksyllä 2017 kolme liikelaitosta, HUS-Desiko, HUS-Servis ja Ravioli, yhdistyivät HUS Tukipalvelut tulosalueeksi. Liikelaitoksissa palautetta kerättiin eri tavoin ja eri asteikoilla. Vuoden 2018 aikana suunnitellaan ja otetaan käyttöön yhteinen HUS Tukipalveluiden asiakaspalautemalli. HUS Tukipalveluiden asiakkaita ovat potilasasiakkaiden lisäksi henkilöstö ja jäsenkunnat.

Uudistunut asiakaspalautejärjestelmä kehitteillä syksystä 2017 alkaen


Asiakaspalautteet ovat meille tärkeä osa toimintamme kehittämisessä. Olemme olleet mukana uudistamassa HUSin asiakaspalautejärjestelmää pyrkien hyödyntämään nykyteknologiaa (älylaitteet, tabletit, matkapuhelimet).

Olemme mukana myös HUSin potilasasiakkaille suunnatussa palautekyselyssä ruoan, ravitsemuksen ja puhtaanapidon osalta. Keräämme tehostetusti potilailta asiakaspalautetta 2-3 kertaa vuodessa. Asiakas voi antaa meille palautetta myös avoimen palautelomakkeen kautta

Asiakasraadit nykyisten ja tulevien palveluiden kehittäjät


HUS Tukipalveluissa käynnistyi vuoden 2018 alussa potilasasiakkaista muodostettu asiakasraati. Lisäksi HUSin henkilöstöstä koostuva asiakasraati aloitti toimintansa toukokuussa 2018.  Olemme mukana myös kokemusasiantuntijatoiminnassa.  Yhdessä suunnittelemalla ja tekemällä rakennamme yhä parempia palvelukokonaisuuksia ja -ratkaisuja.

Vuoden 2017 asiakaspalautteet ja asiakastyytyväisyys


Potilaat olivat vuonna 2017 tyytyväisiä heille tarjottuihin aterioihin ja arvioivat ruoan laadullisesti hyväksi. Aterioiden ulkonäköä, ateriakokonaisuutta ja makua pidettiin hyvänä. Puhtaanapitopalveluiden osalta palautetta pyydettiin päivittäisestä siivouksesta, tilojen siistimisestä ja hygieniasta.

Vuoden 2017 HUS-Desikon ja Raviolin yhteinen kehittämishanke pyrki ehkäisemään vajaaravitsemusta. Hanke on tehty moniammatillisessa yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Tavoitteena oli vuodeosastolla vajaaravittujen tai vajaaravitsemusriskissä olevien potilaiden ruokahalun herättäminen lisäämällä tuotevalikoimaa ja lisäämällä valinnan mahdollisuuksia. Lopputuloksena syntyi iltapalamenu, josta potilas voi valita herkullisten kuvien avulla erilaisia iltapalavaihtoehtoja.

HUS-Servisin aula- ja asiointipalvelujen, henkilöstö-, talous- ja tekstinkäsittelypalvelujen toimintaa kehitettiin eri tavoin asiakkailta saadun palautteen perusteella. Aulapalvelujen osalta kehittämisen kohteeksi otettiin mm. Jorvin aula- ja neuvontapalvelut.

Tulevaisuuden aula palvelee asiakaslähtöisesti ja uusimmat teknologiat on käyttöönotettu vahvasti asiakassegmentti huomioon ottaen. Palveluita rakennetaan yhteistyössä HUS Tilakeskuksen ja asiakkaiden kanssa erityisesti huomioiden asiakkaiden käyttökokemus.

Puhelinasiakaspalvelun parantamiseen ja tavoitettavuuteen pyritään löytämään uusia ratkaisuja asiakasraatilaisia hyödyntäen.