Kokemusasiantuntijat ja -toimijat

Potilas, asiakas tai palvelujen käyttäjä voi osallistua hoitojärjestelmän ja –prosessien kehittämiseen esimerkiksi kokemusasiantuntijana.

Kokemusasiantuntija on koulutuksen saanut henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta. Hän voi olla joko nykyinen tai entinen potilas, omainen tai läheinen.

Yhteistyössä HUS:n henkilöstön kanssa kokemusasiantuntija voi jäsenenä erilaisissa työryhmissä, ohjausryhmissä tai johtoryhmissä. Jaetun asiantuntijuuden kautta hän käy keskustelua ja osallistuu HUS:n toiminnan kehittämiseen antaen arvokkaan näkemyksen hoitoprosessista asiakkaan näkökulmasta.

Kokemusasiantuntija voi myös toimia tukihenkilönä tai ryhmänvetäjänä ja näin olla suora linkki HUS:n henkilökunnan ja potilaiden sekä muiden asiakkaiden välillä.

HUS:ssa kokemusasiantuntijoita toimii tällä hetkellä HUS Psykiatriassa ja Akuutissa. Toimintaa ollaan valmistelemassa myös HYKS Sydän- ja keuhkokeskukseen ja HYKS Vatsakeskukseen.