Kokemusasiantuntijat ja -toimijat

​Potilaan, asiakkaan tai palvelujen käyttäjän on mahdollista vaikuttaa hoitojärjestelmän ja hoitoprosessien toimivuuteen myös toimimalla kokemusasiantuntijana. Kokemusasiantuntijat toimivat ammattilaisten kanssa jaetun asiantuntijuuden pohjalta.
 

Kokemusasiantuntijan tehtävät, koulutus ja palkkiot

 
Kokemusasiantuntija on koulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta tai sairastavan läheisenä/omaisena elämisestä. Hänellä on kokemustietoa sairastamisesta sekä hoidossa ja kuntoutuksesta olosta ja hän on motivoitunut kehittämään palveluita tai auttamaan vertaisiaan.
Hänellä on valmiudet toimia:

  • jäsenenä erilaisissa työryhmissä, ohjausryhmissä ja johtoryhmissä
  • palveluiden arvioinnissa ja tutkimusryhmissä
  • uuden toiminnan suunnittelussa
  • tukihenkilönä tai ryhmänvetäjänä

Kokemukseen perustuvat asiantuntijatehtävät ovat palkkioperusteisia ja valtakunnallisia suosituksia antaa Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry (KoKoa ry).

Tavoitteet ja toimintatapa

 
HUS:ssa on tavoitteena kehittää ja kouluttaa uusia käytäntöjä potilaan osallisuuden lisäämiseksi magneettisairaalamallin mukaisesti, näyttöön perustuen ja kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen(Global Center for Nursing Executives, GCNE)
 
Kokemusasiantuntijoiden, -toimijoiden ja asiakasraatien toiminta ollaan mallintamassa ja vakiinnuttamassa Magneettisairaalamallin mukaisesti laajasti HUS tulosyksiköiden ja sairaanhoitoalueiden toiminnan osaksi. Tähän liittyy henkilökunnan ja asiakkaiden koulutus jaetun asiantuntijuuden osaajiksi.
 

Kokemusasiantuntijat HUS:ssa

 
HUS:ssa kokemusasiantuntijoita toimii tällä hetkellä HUS Psykiatriassa ja Akuutissa. Toimintaa ollaan valmistelemassa myös HYKS Sydän- ja keuhkokeskukseen ja HYKS Vatsakeskukseen.
 

Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry (KoKoa ry)

 
KoKoa ry on molemmilla kotimaisilla kielillä toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia kokemusasiantuntijuuden ja kokemustiedon edistäjänä ja edunvalvojana koko Suomessa. Yhdistyksen tavoitteena on poistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja. Yhdistys tuo jäsenistönsä kautta sosiaali- ja terveyspalveluihin asiakkaan näkökulman ja osallisuuden.
 
HUS tekee yhteistyötä järjestötasolla Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n kanssa muun muassa kokemusasiantuntijatoiminnan suunnittelussa ja koulutuksessa.

Kansallinen kärkihanke STM:ssä

 
Kansallisesti on käynnistynyt myös hallituksen kärkihankkeen Palvelut asiakaslähtöisiksi osahankkeena kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamallin määrittely vuosille 2017-2018.  http://stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys