Asiakasraadit

Potilaalla/asiakkaalla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä potilaslähtöistä ja sujuvampaa hoitokulttuuria, tilojen käyttöä ja palveluita toimimalla asiakasraadin jäsenenä.

Asiakasraadissa on mukana palvelun tuntevia asiakkaita, heidän omaisiaan ja henkilökuntaa. Valinta asiakasraatiin tapahtuu yhtymähallinnon, sairaanhoitoalueiden tai tulosyksiköiden valinnan kautta asiakkaan kokemusta ja koulutusta hyödyntäen.
 

Asiakasraadin tavoitteet ja toimintatapa

 
HUS:ssa on tavoitteena kehittää ja kouluttaa uusia käytäntöjä potilaan osallisuuden lisäämiseksi magneettisairaalamallin mukaisesti, näyttöön perustuen ja kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen (Global Center for Nursing Executives, GCNE).

Kokemusasiantuntijoiden, kokemustoimijoiden ja asiakasraatien toiminta ollaan mallintamassa ja vakiinnuttamassa Magneettisairaalamallin mukaisesti laajasti HUS tulosyksiköiden ja sairaanhoitoalueiden toiminnan osaksi. Tähän liittyy henkilökunnan ja asiakkaiden koulutus jaetun asiantuntijuuden osaajiksi. 
 

Asiakasraadit HUS:ssa

 
HUS:ssa asiakasraateja toimii tällä hetkellä HYKS Syöpäkeskuksessa ja Lasten ja nuorten sairauksissa. Asiakasraatitoimintaa ollaan valmistelemassa mm. HYKS Sydän- ja keuhkokeskukseen ja HYKS Vatsakeskukseen.

Kansallinen kärkihanke STM:ssä

 
Kansallisesti on käynnistynyt myös hallituksen kärkihankkeen Palvelut asiakaslähtöisiksi osahankkeena kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamallin määrittely vuosille 2017-2018.  http://stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys
 

 Asiakasraadit HUS:ssa