Toiminnan laadun tunnuslukuja 2015

Tässä esitetyillä kuvaajilla on tarkoitus tuoda esille HUS:n toiminnan laatua ja sen kehittymistä vuonna 2015, ja joissakin tilastoissa myös aiemmilta vuosilta. Tietojen tarkoituksena on lisätä HUS:n toiminnan läpinäkyvyyttä ja auttaa sen yksiköitä kehittämään toimintaansa. Se tapahtuu seuraamalla ja vertaamalla yksikön omien tunnuslukujen kehittymistä pidemmällä ajanjaksolla.

Laatutilastot sisältävät usein vieraskielisiä tai lääketieteen sisältöön liittyviä ilmaisuja.
Lisäksi HUS:n eri yksiköissä tilanne on myös käytettävissä olevien laatumittareiden suhteen erilainen. Sen vuoksi eri sairaaloiden itsensä keräämät laatutiedot eivät aina ole vertailukelpoisia keskenään ja niitä on hyvä arvioida yhdessä hoitavan lääkärin kanssa.