Sopen esitteet, lehdet ja kirjat

Sopesta löytyy yli 400 erilaista sairauksiin, terveyteen ja potilasjärjestöjen toimintaan liittyvää esitettä. Suurin osa esitteistä on aina asiakkaiden saatavilla, esitetelineissä Sopen edustalla, vapaasti mukaan otettavissa.

Sisällä Sopessa on luettavissa useita potilasjärjestöjen lehtiä sekä hoitoalan ammattilehtiä. Lehtien artikkeleista voi ottaa kopioita.

Sopessa on terveyden- ja sairaudenhoitopainotteinen käsikirjasto. Kirjoista voi tarvittaessa ottaa muutaman sivun kopioita.

Sairaanhoitoalueen hoitoketjut ovat myös luettavissa Sopen hyllyssä.

Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta