Kelan korvaamat taksimatkat

Kelan korvaamat taksimatkat tilataan keskitetystä tilausnumerosta HUS-alueella 10.12.2014 lukien

 • 0100 84 000 (suomeksi) tai
 • 0100 84 001 (ruotsiksi)
 • Puhelun hinta on 1,74 € + pvm ja jonotus on maksuton
 • Välityskeskus on auki ympäri vuorokauden joka päivä
 • Samalla puhelinsoitolla voi tilata seuraavan kahden viikon matkat

 

Kelan esite matkan tilaamisesta: Matkakorvaus heti taksissa.

Valmistaudu välityskeskuksen esittämiin kysymyksiin

 • Nimi ja henkilötunnus
 • Matkustatko liikenneolosuhteiden vuoksi taksilla
 • Osoite, josta auto noutaa sinut
 • Matkan määränpää, esim. sairaala
 • Kellonaika, milloin sinun tulee olla vastaanotolla tai perillä´
 • Tuleeko mukaasi apuvälineitä
 • Tarvitsetko saattajan terveydentilan vuoksi
 • Puhelinnumero, josta sinut tavoittaa matkaan liittyvissä asioissa
 • Tilauskeskus ilmoittaa puhelun yhteydessä ajan, jolloin auto noutaa sinut.
 • Samassa kuljetuksessa voi olla myös muita matkustajia.
 • Jos tilaamaasi kuljetukseen tulee muutoksia tai kuljetuksesi peruuntuu, ilmoita niistä viipymättä taksikeskukseen.
 • Voit aina ilmoittaa toiveen kotikunnan taksista paluukyydille

Matkakorvaus heti taksissa

 • Kun tilaat matkan keskitetystä tilausnumerosta, maksat ainoastaan omavastuuosuuden 25 euroa ja saat matkan suorakorvauksena esittämällä Kela-Kortin

 • Jos tilaat matkan muualta kuin tilausvälityskeskukselta, maksat koko matkan itse ja omavastuu on jokaiselta matkalta on 50 euroa. Nämä matkat eivät kerrytä myöskään matkakattoa.
 

Vakiotaksiasiakkailla oikeus tuttuun taksiin

 
 • Kelan vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta saavilla asiakkailla ja aiemmin sitä saaneilla 65 vuotta täyttäneillä henkilöillä on oikeus käyttää tuttua taksinkuljettajaa, ns. vakiotaksia.

 • Vakiotaksia voivat käyttää myös yksin matkustustavat alle 16-vuotiaat lapset ja vaikeasti sairaat lapset.

 • Vakiotaksiasiakas tilaa matkan suoraan sopimaltaan autoilijalta.

 • Halutessasi vakiotaksioikeuden, sinun on oltava yhteydessä Kelaan.
 

Taksimatkaa varten tarvitaan terveydenhuollon antama todistus SV67

 • Terveydenhuolto voi kirjoittaa SV67-todistuksen vain, jos asiakas ei pysty terveydentilansa vuoksi matkustamaan edullisimmilla kulkuneuvoilla.

 • Terveydenhuollolla on mahdollisuus kirjoittaa asiakkaalle yksinmatkustusoikeus, jos asiakas ei terveydentilan perusteella sovellu yhteiskuljetukseen.

 • Sinun ei tarvitse pyytää SV67-todistusta, kun matkustat taksilla pelkästään liikenneolosuhteiden vuoksi. Voit perustella taksin käytön tarpeen itse välityskeskukselle tilatessasi kyytiä. Kela voi pyytää tarvittaessa selvitystä.
 SV67-todistus voi olla kertamatkalle, määräajalle tai toistaiseksi kirjoitettu.

    • Säilytä kertatodistus itselläsi 6 kk, Kela voi pyytää sitä tarvittaessa
    • Toimita pitkäaikaistodistus aina Kelaan

 • Taksikuskit eivät hae enää todistuksia tai leimoja, huolehdi itse todistusten saamisesta

 • Todistus annetaan pääsääntöisesti potilaan hoidosta vastaavasta yksiköstä (esim. tapaturmassa hoidon antaneesta yksiköstä, syöpäsairaalla syöpäsairauksista vastaavassa yksikössä, hoidosta vastuussa olevasta perusterveydenhuollon yksiköstä jne)
 

 Lisätietoja