Ympäristövuosi 2016

 
Vuonna 2016 luotiin pohja ympäristötyölle lähivuosiksi
 
HUS:n hallitus hyväksyi toukokuussa HUS:lle uuden ympäristöpolitiikan sekä viisivuotisen ympäristöohjelman. Joulukuussa HUS:n hallitus hyväksyi puolestaan HUS:n liittymisen Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017–2025. Näistä päätöksistä näkyy HUS:n johdon sitoutuminen ympäristövastuiden hyvään hoitoon, osana kaikkea HUS:n toimintaa.

Selkeät linjaukset luovat hyvän pohjan ympäristötyölle HUS:ssa. Tärkeimmät ympäristöpäämäärämme viisivuotiselle ympäristöohjelmakaudelle ovat ympäristötietoisuuden ja johtamisen kehittäminen, ympäristöhaittojen jatkuva vähentäminen sekä resurssiviisauden sisällyttäminen osaksi kaikkea toimintaa. Päämäärien perusteella asetettiin kuusi tärkeintä ympäristötavoitetta.
 

Jätteet uuteen tarkasteluun

Vuonna 2016 suurin ympäristöprojekti HUS:ssa oli jäteseurannan järjestelmämuutos. Vanhan viivakoodijärjestelmän tilalle jätteiden seurantaan ja laskutukseen saatiin uusi HUSKEY-järjestelmä.
 
Järjestelmämuutos on vaatinut uuden oppimista lähes kaikissa HUS:n yksiköissä ja suuri kiitos kuuluukin ihan jokaiselle, joka on ollut HUSKEY:n käyttöönotossa mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja ottamassa sitä mukaan yksikkönsä arjen rutiineihin. Järjestelmän kautta saadaan nyt jätteen määrien seurannan ja ajantasaisen laskutuksen lisäksi yksiköille ajantasaista tilastoa hyödynnettäväksi mm. jätteen vähentämisessä ja lajittelun tehostamisessa. 
    
 
Tuleva ympäristötyö

Vuotta 2017 tulee leimaamaan sote-uudistuksen mukanaan tuomien muutosten ennakointi ja ympäristötyön muokkaaminen uusiin organisaatioihin sopivaksi. Muutoksen rakenteista huolimatta ympäristövastuu tulee olemaan jatkossakin osa kaikkea HUS:n toimintaa. Ja sen hyvään hoitamiseen HUS on sitoutunut.
 


HUS Ympäristökertomus