Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Tiukka tutkimuseettinen lupabyrokratia pääsi Lean-luupin alle

Tiukka tutkimuseettinen lupabyrokratia pääsi Lean-luupin alle

HUS:ssa terveystieteellisen tutkimuksen aloittaminen vaatii aina tutkimusluvan ja usein myös eettisen toimikunnan lausunnon hakemista. Lupamenettelyä selvitettiin gradutyössä, ja nyt sitä halutaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa Lean-menetelmän avulla.
 

​Peijaksessa apulaisosastonhoitajana työskentelevä Anu Pellikka selvitti hallintotieteen maisterin tutkinnon gradussaan tutkimuseettisen lupamenettelyn ominaisuuksia haastattelemalla tutkijoita, tutkimuksen yhteistyökumppaneita sekä eettisen toimikunnan jäseniä.

Leanin käsitteiden perusteella Pellikka erotteli keräämästään aineistosta prosessin arvoa tuottavat tekijät, virtaustehokkuutta edistävät tekijät, hukan sekä pullonkaulat. Osana tutkimusjohdon Lean-hanketta toteutetun pro gradu –työn tuloksia käytiin keväällä läpi tutkimusjohdon, tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavien sekä eettisten toimikuntien kanssa.

 

Byrokratia ja uudet sähköiset järjestelmät pullonkaulana

 
Tulosten perusteella kliinisen tutkimuksen edellyttämän eettisen toimikunnan lausunnon hakemisen isoimpia kompastuskiviä olivat epäselvien sähköisten ohjeiden ja digitalisaation aiheuttamat haasteet sekä eettisten toimikuntien työn sisällön epäselvyys, tutkimuseettisen lupamenettelyn byrokratia ja epätasa-arvon kokemus.

- Vastaukset eivät yllättäneet. Pellikan haastatteluissa ilmi tulleet ongelmat olivat suureksi osaksi tiedossa ja niiden takia gradu juuri tilattiinkin, sanoo HUS:n tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta.

Tutkimusjohdossa on jo aloitettu tutkimuslupaprosessin uudistaminen: vuoden 2016 aikana selviteltiin tutkijoiden ja muiden toimijoiden kokemuksia lupien hausta. Tavoitteena on yksinkertaistaa tutkimuksen aloitusta ja nopeuttaa siihen kuluvaa aikaa.

  

Uudistuksia on tulossa

 
Tutkimukseen panostaminen, digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen ja eettisten toimikuntien tehtävien standardointi herättivät positiivisia odotuksia tutkijoissa ja muissa vastaajissa. Lean-näkökulmasta nämä uudistukset siis tuottavat prosessille arvoa ja lisäävät virtaustehokkuutta eli nopeuttavat tutkimukseen kuluvaa paperityötä.

Yksi merkittävä hanke tutkimuksen tekemisen selkiyttämiseksi on HUS:n tutkimuksen nettisivujen uudistaminen ja hajallaan olevan tiedon kokoaminen yhteen paikkaan. Parhaillaan on myös rakenteilla eettisen lupahakemuksen sähköinen polku, joka yhdistetään sähköisen Tutkijan työpöytä –sovelluksen lupahakemukseen siten, että tutkimuksen tiedot joudutaan kirjaamaan vain yhden kerran. Eettisten toimikuntien kokoonpanoja tullaan vuodenvaihteesta lähtien muuttamaan, ja jatkossa toimikunnat ovat homogeenisiä jäsenistöltään.

- Muutoksen myötä tutkimussuunnitelman voi jättää mille tahansa kokoontuvalle eettiselle toimikunnalle kerran viikossa. Tämä sekä muut uudistukset tulevat selkeästi nopeuttamaan aloitusaikaa, sanoo Pitkäranta.

LINKKI Anu Pellikan pro gradu –työhön:
Tutkimuslupaprosessin virtaviivaistaminen. Näkökulmana Lean-filosofia.  ​

Tulosta
28.7.2017 9:57