Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Sydänfilmin avulla tietoa aivoinfarktin syistä

Sydänfilmin avulla tietoa aivoinfarktin syistä

Sydänfilmi (EKG) on rutiininomainen diagnostinen toimenpide kaikilla nuorilla aivoinfarktipotilailla, mutta sen löydösten merkitys on edelleen huonosti tunnettu.
 
Jani Pirinen intra.jpgInfarktin syyn paljastamiseksi tehtävä diagnostisten toimenpiteiden polku sisältää useita menetelmiä.​

HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen LL Jani Pirinen väitteli helmikuun alussa aiheesta “The electrocardiogram in young adult ischemic stroke”. Hänen vastaväittäjänään toimi professori Kjell Nikus Tampereen yliopistosta.

Korkean riskin sydänperäisen embolian lähteen löytäminen vaikuttaa infarktinjälkeiseen hoitoon ja on myös merkki suuresta vaarasta uusintatapahtumille ja kuolleisuudelle.

Helsinki Young Stroke Registry (HYSR) sisältää kaikki 15 - 49 -vuotiaat aivoinfarktipotilaat, jotka hoidettiin Hyksissä vuosina 1994 - 2007. Tutkimuksessa analysoitiin 690 potilaalla 12-kytkentäinen leposydänfilmi, joka oli otettu 1 - 14 päivää aivoinfarktin jälkeen.

- Tutkimme, mitkä sydänfilmilöydökset ovat yhteydessä korkean riskin sydänperäisen embolian lähteelle ja mitkä sydänfilmilöydökset ovat yhteydessä kohonneeseen uusien sydän- ja verisuonitapahtumien riskiin sekä kuolleisuuteen, Pirinen kertoo.

Väitöstutkimuksessa kerättiin myös joukko verrokkihenkilöitä ilman aivoinfarktia, joiden avulla tutkittiin sydänfilmilöydösten yhteyttä aivohalvaukseen nuorella iällä. Analyysi ositettiin aivohalvauksen alatyypin mukaan.

Pidempi QRS-kompleksin kesto, pidempi QTc ja leveämpi QRS-T-kulma olivat itsenäisesti yhteydessä korkean riskin sydänperäisen embolian lähteisiin. PTF:llä oli vahvin itsenäinen yhteys korkean riskin sydänperäisen embolian lähteisiin. Haarakatkokset, PTF, vasemman kammion liikakasvu ja leveämpi QRS-kompleksi olivat yhteydessä uusiin sydän- ja verisuonitautitapahtumiin.

Mikään sydänfilmilöydös ei ollut yhteydessä aivohalvauksen uusiutumiseen. Korkeampi syke, lyhyempi P-aalto ja pidempi QTc olivat yhteydessä lisääntyneeseen kokonaiskuolleisuuteen. Tapaus-verrokkitutkimuksessa poikkeavat P-aallot, PTF, eteistenvälinen katkos sekä yhdistelmät näiden P-aaltopoikkeavuuksien ja vasemman kammion liikakasvun välillä olivat yhteydessä sydänperäiseen aivoinfarktiin.

Tutkimuksessa todettiin myös, että poikkeavat P-aallot ja eteistenvälinen katkos olivat myös yhteydessä salasyntyiseen aivoinfarktiin, ja vasemman kammion liikakasvu oli yhteydessä pienten suonten taudin alaryhmään. Sydänfilmi siis antaa nuorilla aivoinfarktipotilailla tietoa aivoinfarktin syystä, uusintatapahtumien riskistä sekä kuolleisuudesta.
Tulosta
26.2.2018 9:36