Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Naistenklinikan sisäilmaprojektin päämääränä hyvä ilmanlaatu

Naistenklinikan sisäilmaprojektin päämääränä hyvä ilmanlaatu

HUS käynnisti joulukuussa 2017 yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa Naistenklinikan sisäilmaprojektin. Työterveyslaitos on nyt antanut arvion rakennuksen sisäilmasto-olosuhteista ja niiden terveydellisestä merkityksestä.
 
Vuonna 1934 valmistunut Naistenklinikka on Meilahden sairaala-alueen ensimmäinen varsinainen sairaalarakennus. HUSin tavoitteena on, että rakennus pysyy yhä edelleen toiminnallisesti laadukkaana sairaalana myös sisäilman osalta.

- Viimeisen viiden kuukauden aikana on Naistenklinikan sisäilmatutkimuksiin sekä ennakoiviin ja akuutteihin korjauksiin sijoitettu 1,7 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi Naistenklinikalla on käynnissä kahden vuodeosaston 6,8 miljoonaa euroa maksava peruskorjaus sekä suunnitteilla toinen, 4,9 miljoonan euron arvoinen peruskorjaushanke. Isompia tai pienempiä korjauksia ja muita huoltotoimenpiteitä tehdään aina kun tietoja korjaustarpeesta ilmenee. Yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa toteutettava sisäilmaprojekti on oleellinen osa tätä kokonaisuutta, HUS Tilakeskuksen vs. kiinteistöjohtaja Vesa Vainiotalo sanoo.

Sisäilmasto-olosuhteet pääosin tavanomaiset
Naistenklinikan sisäilmaprojekti on edennyt tänä keväänä siten, että lisäselvitykset, arvio rakennuksen sisäilmasto-olosuhteista ja terveydellisestä merkityksestä ja henkilöstön sisäilmastokyselyn tulokset ovat valmistuneet.

Työterveyslaitoksen kevään aikana määrittämät sisäilmamittaukset Naistenklinikalla on toteutettu kokonaisvaltaisesti sairaalan A, B, C, D ja L -siipien kaikissa kerroksissa. Sisäilmastoselvityksiä on tehty huhti-toukokuun aikana ja niiden teknisestä toteutuksesta on vastannut Sweco Asiantuntijapalvelut Oy.

Menetelminä ovat olleet muun muassa kosteusmittaukset pinta-, pora- ja viiltomittauksilla sekä rakenneavaukset. Näytteet on analysoitu asiantuntijalaboratoriossa. Ilmanvaihdon toimintaa sekä työtilojen sisäilman mineraalikuitu-, radon- ja VOC -pitoisuuksia on myös tutkittu. Työterveyslaitos on lisäksi arviossaan käyttänyt kaikkien aikaisempien tutkimusten ja selvitysten tuloksia sekä henkilökunnalle tehdyn sisäilmastokyselyn tuloksia.

Sisäilmastokyselyn perusteella olosuhdehaittaa koettiin yleisimmin siivissä A ja C. Vähiten olosuhdehaittaa raportoitiin siivestä L.

Sisäilmamittausten, aineiston ja katselmuksen perusteella Naistenklinikan A, B, ja C siipien sisäilmapuutteet liittyvät ilmanvaihtojärjestelmään ja paikallisiin rakenteiden ja sisätilojen välisiin ilmayhteyksiin. Rakenteissa ei todettu laaja-alaista mikrobivaurioitumista.

Tiivistetysti voidaan sanoa, että Naistenklinikan A, B ja C -siipien sisäilmatutkimuksissa ei ole löytynyt mitään sellaista haittaa, joka Työterveyslaitoksen arvion mukaan aiheuttaisi henkilökunnalle sairastumisen vaaraa. Mahdolliset sisäilman aiheuttamat oireet ovat ohimeneviä.

D-siiven välipohjarakenteissa todettiin mikrobivaurioitumista, joiden vaikutus sisäilmaolosuhteisiin ilman korjaustoimenpiteitä on todennäköistä ja joka voi lisätä astman riskiä tavanomaisesta sekä aiheuttaa hengitysoireilua, mikäli tiloissa työskentely on pitkäaikaista. D-siivessä on jo tehty rakenteiden tiivistyskorjauksia ja tiloissa toimivalle Kipuklinikalle etsitään uusia tiloja.
 
L-siiven osalta tehdään tämän vuoden aikana lisätutkimuksia liittyen todettuihin kohonneisiin kosteuspitoisuuksiin. Tämänhetkisen arvion mukaan kosteuspitoisuuksien olosuhdevaikutukset ovat kuitenkin siinä määrin vähäisiä etteivät ne lisää astmariskiä ja hengitystieoireilua.

Naistenklinikan sisäilman parantamiseen tähtääviä korjauksia jatketaan koko ajan ja rakennuksen peruskorjaus etenee suunnitellusti.
Tulosta
14.6.2018 13:23