Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Lasten urologinen hoito edellyttää tiivistä yhteistyötä

Lasten urologinen hoito edellyttää tiivistä yhteistyötä

Lasten urologian toimintakertomukseen on koottu tietoa mm. hoitotuloksista, potilasmääristä sekä tutkimuksesta.
 

Urologisia vaivoja ovat mm. lasten virtsa- ja sukupuolielinten rakennepoikkeavuudet, hankitut taudit kuten kasvaimet sekä toiminnanhäiriöt. Valtakunnallisesti Lastenklinikalle on keskittynyt esimerkiksi monien harvinaisten tai vaikeiden virstaputken ja rakon kehityshäiriöiden korjausleikkauksia. Noin kolmasosa potilaista tulee HUS-alueen ulkopuolelta.

Lasten urologisia leikkauksia tehdään Lastenklinikalla vuosittain noin 400–500. Tavallisesti leikkaus tehdään leikki- tai kouluiässä. Polikliinisesti suurimman potilasryhmän muodostavat kuitenkin lapset, joita tutkitaan jo raskauden aikana virtsateiden rakennepoikkeavuusepäilyjen takia. Urologisia poliklinikkakäyntejä vuonna 2016 oli 2400.

Leikkauksista hyviä tuloksia

  
Lasten urologiset leikkaukset ovat komplikaatioalttiita, mutta Hyksissä esimerkiksi yleisten virtsaputkenkehityshäiriö- eli hypospadialeikkausten kohdalla on päästy tavoitetasoon tarvittavien uusinta- tai korjausleikkausten määrässä.

Yleisimpiä kirurgisia toimenpiteitä ovat pojilla virtsankulkua haittaavan virtsaputken limakalvomuodostuman eli uretraläpän leikkaukset. Uretraläppäleikatuista kolmasosa on päätynyt myöhemmin munuaissiirtoon, joka osalle on tehty vasta aikuisiässä. Vuosikymmenten kuluessa myös huonokuntoiset uretraläppäpotilaat ovat selvinneet yhä paremmin, mikä usein lisää munuaissiirtojen tarvetta. 25 vuoden aikana sadasta potilaasta kaksi on menehtynyt uretraläpän liitännäisongelmien takia. Suomessa raskaudenkeskeytykset uretraläpän takia ovat harvinaisia, mikä vaikuttaa myös tulosten arvioimiseen.
Erityisen hyvä tulos on saatu virtsateiden rekonstruktiokirurgiasta. 2000-luvulla yhtään alkujaan hyvin tai tyydyttävästi toimivaa rakennepoikkeavaa munuaista ei ole menetetty seurannan tai korjausleikkauksen aikana.


Yhteistyö tiivistä muiden erikoisalojen kanssa

 
Vilkkaimmin lastenurologit tekevät yhteistyötä munuaissairauksiin erikoistuneiden lääkäreiden kanssa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden kohdalla. Lisäksi urologit osallistuvat myös munuaissiirtojen ja siinä tarvittavien tukihoitojen suunnitteluun.

Osalla urologisista potilaista on useampien elinten rakennepoikkeavuuksia, jolloin hoitolinjoja mietitään yhteistyössä esimerkiksi neurokirurgien ja ortopedien kanssa. Erityisen runsasta yhteistyö on gastrokirurgien kanssa hoidettaessa esim. potilaita, joilla on peräaukon ja peräsuolen rakennepoikkeavuuksia. Viime vuosina lisääntyvästi on tavattu myös nuorisogynekologeja, joiden kanssa suunnitellaan aikuistuvien potilaiden hoitoa. Lastenklinikalta tarjotaan myös valtakunnallisesti lastenurologista konsultaatioapua.

Merkittävää on yhteistyö aikuispuolen urologien kanssa, jotta vaikeaongelmaisten potilaiden siirtyminen aikuispuolelle sujuisi kitkattomasti. 

Lue lisää toimintakertomuksesta.

Tulosta
8.5.2017 13:38