Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Haavakeskus käynnisti toimintansa - tavoitteena potilaiden nopeampi hoitoon pääsy ja sujuvammat hoitoketjut

Haavakeskus käynnisti toimintansa - tavoitteena potilaiden nopeampi hoitoon pääsy ja sujuvammat hoitoketjut

 

​HUS:ssa aloitti helmikuun alussa toimintansa uusi Haavakeskus. Sen tavoitteena on sujuvoittaa kroonisista haavoista kärsivien potilaiden hoitoa, tiivistää hoitoketjuja, yhtenäistää hoitokäytäntöjä sekä lisätä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä ja konsultaatiotoimintaa. 

Taustalla on laaja kroonisten haavapotilaiden joukko, jonka hoito on pitkään ollut pirstaloitunutta ja hajanaista. Eurooppalaisten vertailulukujen perusteella on arvioitu, että järjestäytymätön haavanhoito aiheuttaa yksistään HYKS-sairaanhoitoalueella 20–40 miljoonan euron vuosittaiset kulut. Lisäksi krooniset haavat kuten painehaavat, diabetesperäiset haavat ja laskimovajaatoiminnan aiheuttamat haavat tuottavat lukemattomille potilaille pitkäaikaista kärsimystä ja toistuvaa hoitokierrettä.

Vaativien haavojen hoito vaatii
monialaista erityisosaamista

Kroonisten haavojen menestyksekkään hoidon kulmakivenä on nopea ja tarkka haavan syntymekanismin selvittely. Hankalien haavojen diagnostiikka ja hoito vaativat usein monen eri erikoisalan ja usean eri ammattiryhmän erityisosaamista ja saumatonta yhteistyötä.

Haavakeskuksen toimintamallin suunnitteluun onkin osallistunut yli 100 terveydenhuollon ammattilaista eri erikoisaloilta ja ammattiryhmistä - erityisesti plastiikkakirurgian, verisuonikirurgian ja dermatologian erikoisaloilta. Toimintaan on saatu myös muutamia lisävakansseja.

Haavakeskus on tällä hetkellä yhteistyöverkosto, jolla ei ole omaa toimipistettä. Potilaat hoidetaan ja tutkitaan fyysisesti samoissa paikoissa kuin aiemminkin, mutta potilaan arviointiin ja hoitoon osallistuu tarvittaessa moniammatillinen työryhmä jo nyt.

Helsingin kaupungin alueella ongelmallisimpien haavojen hoito on keskitetty Viiskulman haavavastaanotolle. Vaativimmat haavat hoidetaan erikoissairaanhoidon yksiköissä.


 

Tulosta
8.2.2018 13:14