Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » HUS:n tuottama Nuorten mielenterveystalo nettipalvelu on uudistunut

HUS:n tuottama Nuorten mielenterveystalo nettipalvelu on uudistunut

Palvelu tarjoaa tietoa nuorten mielenterveysasioista suomeksi ja ruotsiksi.
 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tuottamassa nettipalvelussa www.nuortenmielenterveystalo.fi on ajan tasalla olevaa tietoa nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä alueellisista ja valtakunnallisista palveluista, jotka tarjoavat nuorille tukea ja hoitoa. Nuorten mielenterveystalo on osa Mielenterveystalo.fi -nettipalvelua.
 
”Palvelumme suurin innovaatio on Mikä mua vaivaa ja mistä saan apua? -toiminto, jonka avulla nuori, nuoren kaveri, omainen tai ammattilainen voi saada lisätietoa nuoren ongelmasta tai oireesta. Sen jälkeen käyttäjä voi määritellä oireen tai ongelman vakavuusasteen ja lopuksi hän voi katsoa valitsemansa paikkakunnan palveluita, jotka tarjoavat apua ja tukea. Uskallan myös sanoa, että tämä toiminto on ainutlaatuinen koko maailmassa”, toteaa projektipäällikkö Marko Muukka HUS-Tietohallinnosta. ”Ulkoasu- ja käyttöliittymäpäivityksen lisäksi tietosisällöt ovat nyt myös ruotsiksi, joten voimme entistä paremmin palvella nettipalvelun käyttäjiä”.
 

Mielenterveystalo laajenee vauhdilla

 
HUS on saanut valtionvarainministeriön sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen ohjelmalta (SADe, www.thl.fi/sadesote) rahoitusta vuosille 2013 - 2015 Mielenterveystalon laajempaan levittämiseen ja kehittämiseen. Näin ollen Mielenterveystalo -nettipalvelun mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelukartta kattaa koko suomen ensi vuoden loppuun mennessä.
 
________________________________________________________________
 

Den förnyade Psykporten för unga.fi -nättjänsten erbjuder information om ungas psykiska hälsa – lättillgängligt och aktuellt

 
Den av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts utarbetade nättjänsten www.psykportenforunga.fi ger aktuell information om ungas psykiska problem och rusmedelsproblem, samt erbjuder unga stöd och hjälp. Psykporten för unga är en del av Psykporten.fi –nättjänsten.
 
”Tjänstens största innovation är Vad är det för fel på mig och var får jag hjälp?   
-funktionen. Med hjälp av den kan den unga, dennes kompis, förälder eller en yrkesutbildad person få tilläggsuppgifter om den ungas problem eller symtom. Därefter kan användaren definiera problemets eller symtomets svårighetsgrad och till sist kan han/hon se vilka tjänster som på den egna orten ger hjälp och stöd. Jag vågar påstå, att den här funktionen är unik i hela världen”, konstaterar projektchef Marko Muukka vid HNS-dataadministration. ”Förutom att nätsidornas layout och användargränssnitt har uppdaterats, så finns informationsinnehållet nu även på svenska. Det betyder att vi kan ge ännu bättre service till nättjänstens användare”.
 

Psykporten expanderar snabbt

 
HNS har inom ramen för finansministeriets program för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe: www.thl.fi/sadesote) beviljats finansiering för åren 2013-2015 för en mer extensiv distribution och utveckling. I och med detta kommer Psykporten -nättjänstens tjänstekarta för psykiska problem och missbrukarproblem att täcka hela landet före slutet av nästa år.
 
Lisätietoa - ytterligare information:     
 
Marko Muukka,
projektipäällikkö
HUS-Tietohallinto
 
050 427 2049
marko.muukka(a)hus.fi
Tulosta
28.5.2014 9:41