Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Carean laboratorio- ja kuvantamistoiminnot siirtyvät HUS:lle 1.1.2017

Carean laboratorio- ja kuvantamistoiminnot siirtyvät HUS:lle 1.1.2017

 
Kuvantamis- ja laboratoriopalvelut jatkuvat ennallaan, eikä muutos vaikuta potilaiden hoitoon. Toiminta jatkuu keskeytyksettä ja henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä HUS:n palvelukseen.

 

Siirtymisen alkuvaiheessa HUS:n alueen lähetteet eivät näy Carean alueen laboratorioissa tai röntgenissä, eivätkä Carean alueen lähetteet näy HUS:n alueella. Toiminnallinen yhdistäminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana, sen jälkeen potilaat voivat vapaammin valita tutkimuspaikkansa Carean ja HUSin alueella. 

 

Careas laboratorie- och bildtagningsverksamhet överförs till HNS 1.1.2017

Bildtagnings- och laboratorietjänsterna fortsätter som tidigare och förändringen påverkar inte patientvården. Verksamheten fortsätter utan avbrott och personalen överförs i HNS tjänst som gamla arbetstagare.

Det är meningen att den verksamhetsmässiga sammanslagningen ska genomföras under år 2017. Då datasystemen förenhetligats, kan patienterna friare välja undersökningsenhet inom Careas och HNS område.

Tulosta
19.12.2016 11:16