Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » 374 elinsiirtoa vuonna 2017 - lisää elinluovuttajia tarvitaan

374 elinsiirtoa vuonna 2017 - lisää elinluovuttajia tarvitaan

Vuonna 2017 ei tehty Suomessa elinsiirtojen ennätyksiä. Elinluovuttajia saatiin edellistä ennätysvuotta vähemmän, mikä vähensi toteutuneiden elinsiirtojen määrää.
 

Vuoden 2017 elinsiirroista 240 oli munuaissiirtoja, 63 maksansiirtoja, 26 sydänsiirtoja, 24 keuhkonsiirtoja ja 21 haimansiirtoja. 

Elinsiirroista 24 tehtiin lapsille – 13 munuaissiirtoa, 6 maksansiirtoa ja 5 sydämensiirtoa. Lapsille tehdään myös keuhkon- ja suolensiirtoja, joiden tarve on vähäinen. Runsaalle kymmenelle lapselle on samanaikaisesti siirretty sekä maksa että munuainen hyvin tuloksin. Viime vuonna Helsingin Lastenklinikalla tehtiin elinsiirto viidennelle sadalle lapsipotilaalle. ​

 

Elinluovutusten määrä laski - luovuttajia tarvitaan lisää

 

Elinluovutuksia saatiin 116 luovuttajalta, kun niitä edellisvuonna saatiin 132 luovuttajalta. Luovutusten määrä laski erityisesti HYKS-sairaanhoitoalueella sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. 

Väestömäärään suhteutettuna eniten elinluovutuksia saatiin aiempien vuosien tapaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä (KYS). Yliopistosairaaloista elinluovutukset ovat parin viime vuoden aikana lisääntyneet eniten Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (TAYS), ja keskussairaaloista elinluovutustoimintaansa on eniten lisännyt  Pohjois-Karjalan keskussairaala.

Elinluovuttajia tarvitaan kipeästi lisää. Esimerkiksi munuaissiirtoa odotti vuoden vaihteessa 460 potilasta ja sydänsiirtoa 36 potilasta.

Munuaisten omaisluovutukset ovat parin viime vuoden aikana  lisääntyneet, elävän siirrännäisen sai viime vuonna 29 potilasta. Munuaissiirto elävältä luovuttajalta nopeuttaa potilaan toipumista ja nostaa siirrännäisen ennustetta, usein myös raskas dialyysihoito voidaan välttää, kun siirtoleikkaus tehdään suunnitellusti. 

 

Elinsiirtoväki odottaa valmisteilla olevaa lakimuutosta, joka mahdollistaisi munuaissiirrot muiltakin eläviltä luovuttajilta kuin lähiomaisilta tai samassa osoitteessa asuvilta. 


Valtakunnallinen elinluovutuskoordinaattori aloitti HUS:ssa


HUS:iin on perustettu uusi valtakunnallisen elinluovutuskoordinaattorin virka. Taustalla on STM:n elinluovutuksia ja -siirtoja koskeva kansallinen toimintasuunnitelma vuosille 2015-2018. Sen myötä erikoissairaanhoidon työnjakoa koskevassa ns. keskittämisasetuksessa säädettiin HUS:lle elinluovutustoiminnan valtakunnallisen kokonaisuuden suunnittelu ja yhteensovittaminen. 

Virassa 1.1.2018 aloittaneen anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin Anna-Maria Koivusalon tehtävänä on yhtenäistää, kehittää ja seurata kansallista elinluovutustoimintaa.

- Tulen tekemään laaja-alaista yhteistyötä kaikkien elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnassa mukana olevien tahojen kanssa elinluovutustoiminnan edistämiseksi ja yhtenäistämiseksi, jotta emme menettäisi yhtään potentiaalista elinluovuttajaa. 

Tulosta
26.1.2018 12:15