Tilinpäätös ja toimintakertomus

HUS-kuntayhtymän kokonaistulot olivat vuonna 2016 noin 2,0 miljardia euroa.

Suurin yksittäinen menoerä oli henkilöstökulut, jotka olivat 1 133,6 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 22 685 työntekijää.

Rakennushankkeisiin ja laitehankkeisiin käytettiin vuonna 2016 liikelaitokset mukaan lukien 132,5 miljoonaa euroa.

Meilahden sairaalakampus on 2020-luvun alkuvuosiin asti HUS:n erikoissairaanhoidon investointien pääkohde. Vuosina 2015 - 2021 Meilahden alueelle rakennetaan kaksi uutta sairaalarakennusta: Lastensairaala ja Siltasairaala.

Lastensairaalan ohella merkittävä oman investointiohjelman ulkopuolinen hanke on Hyvinkään sairaalan yhteyteen rakennettava perusterveydenhuollon ja sairaalatoimintojen uudisrakennus.

Lohjan sairaalan psykiatrian uudisrakennus valmistuu vuodenvaihteessa 2017/2018.

 

 

 Jäsenkuntien palvelut ja maksuosuudet