Talous

HUS:n talous perustuu vuosittain tehtäviin palvelusopimuksiin jäsenkuntien kanssa. Vuoden 2013 alusta lähtien jäsenkuntia on 24. Erikoissairaanhoidon kuntatilaukset muodostavat pääosan HUS:n tuloista.  Jäsenkuntia laskutetaan kuukausittain ennakkoon,  ja laskutus tasataan neljä kertaa vuodessa toteutuneiden hoitojen mukaiseksi. HUS-yhtymä laskuttaa potilaiden kotikuntia omakustannushinnoilla, sillä kuntayhtymän tehtävänä ei ole tuottaa voittoa.
 
HUS  myy jonkin verran palveluja myös jäsenkuntiensa ulkopuolelle.
 
Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen sekä yliopistolliseen tutkimukseen HUS saa valtion tutkimus- ja koulutusmäärärahaa. Eduskunta päättää vuosittain jaettavan ja 20 sairaanhoitopiirin kesken kilpailutetun valtion opetus- ja tutkimuskorvauksen suuruudesta. Vuonna 2017 HUS:n osuus oli noin 26,1 miljoonaa euroa.
 

HUS-konserni

 

HUS-konserniin kuuluu sairaalatoiminnan lisäksi kaksi tukipalveluita tuottavaa osakeyhtiötä, HUS-Kiinteistöt Oy ja Uudenmaan sairaalapesula Oy, seitsemän kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiötä sekä HYKS:n kliiniset palvelut Oy. Merkittävin HUS:n kokonaan omistama yhtiö on HUS-Kiinteistöt Oy. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:stä HUS-kuntayhtymä omistaa 60 prosenttia.
 

 Talousarvio 2019 ja talous-suunnitelma 2019-2021