Lohjan sairaanhoitoalue

Lohjan sairaanhoitoalueen jäsenkuntia ovat Karkkila, Lohja, Siuntio ja Vihti.

Sairaanhoitoaluetta palvelee Lohjan sairaala.
 
Lohjan sairaanhoitoalue tuottaa ja hankkii erikoissairaanhoidon palveluja alueensa kuntien asukkaille tai muiden alueiden asukkaille sovitun työnjaon mukaisesti.
 
Tunnuslukuja vuonna 2012  
 
Somatiikka  
Avohoitokäyntejä                          65143
Hoitojaksoja (NordDRG-tuotteita)*   30177
DRG-O-ryhmät                               7887
Hoitopäiviä**                                1436
Leikkauksia                                    4884
Päiväkirurgiset leikkaukset                2574
Leikkaukset päivystyksenä                 721
Synnytyksiä                                    982

Psykiatria  
Avohoitokäyntejä                         26203
Hoitopäiviä**                              16240
 
Palveluja käyttäneitä henkilöitä       29615

Lähde: HUS-Total

*Hoitojakso on yhden potilaan tiettyyn sairauteen saaman hoidon kokonaisuus
**Hoitopäivien lukumäärään sisältyvät vain psykiatristen ja hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät.