Lohjan sairaanhoitoalue

Lohjan sairaanhoitoalueen jäsenkuntia ovat Karkkila, Lohja, Siuntio ja Vihti.

Sairaanhoitoalueella on kaksi sairaalaa: Lohjan sairaala ja Paloniemen sairaala.
 
Lohjan sairaanhoitoalue tuottaa ja hankkii erikoissairaanhoidon palveluja alueensa kuntien asukkaille tai muiden alueiden asukkaille sovitun työnjaon mukaisesti.
 
Tunnuslukuja vuonna 2012  
 
Somatiikka  
Avohoitokäyntejä                          65143
Hoitojaksoja (NordDRG-tuotteita)*   30177
DRG-O-ryhmät                               7887
Hoitopäiviä**                                1436
Leikkauksia                                    4884
Päiväkirurgiset leikkaukset                2574
Leikkaukset päivystyksenä                 721
Synnytyksiä                                    982

Psykiatria  
Avohoitokäyntejä                         26203
Hoitopäiviä**                              16240
 
Palveluja käyttäneitä henkilöitä       29615

Lähde: HUS-Total

*Hoitojakso on yhden potilaan tiettyyn sairauteen saaman hoidon kokonaisuus
**Hoitopäivien lukumäärään sisältyvät vain psykiatristen ja hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät.