Hyvinkään sairaanhoitoalue

Hyvinkään sairaanhoitoalueen jäsenkunnat ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula.
 
Sairaanhoitoalueella on kaksi sairaalaa, Hyvinkään sairaala ja Kellokosken sairaala. Psykiatrialla on lisäksi avohoitoyksiköitä kaikissa jäsenkunnissa.
 
Hyvinkään sairaala on päivystävä synnytyssairaala, jossa on tarjolla lähes kaikkien lääketieteen erikoisalojen palveluja. Sairaalassa on yhteispäivystys, joka tuottaa Hyvinkään kaupungin terveyskeskuspäivystyksen ympärivuorokautisesti ja alueen muille kunnille yöpäivystyksen.
 
Kellokosken sairaala ja psykiatrian avohoitoyksiköt kunnissa vastaavat alueen psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta.
 
Tunnuslukuja vuonna 2016
Somatiikka
Avohoitokäyntejä                    120 153
DRG-O-ryhmät                         42 176
Hoitojaksoja *                          14 443
Hoitopäiviä                              60 321
Leikkauksia                               7 235
Päiväkirurgiset leikkaukset           3 390
Leikkaukset päivystyksenä           1 710
Synnytyksiä                              1 827
Psykiatria
Avohoitokäyntejä                     50 524
DRG-O-ryhmät                              37
Hoitojaksoja                                927
Hoitopäiviä                             10 326
 
 
 
* Hoitojakso on potilaan yhdellä hoitokerralla tiettyyn sairauteen saaman vuodeosastohoidon kokonaisuus.
 

 Linkkejä