Tervetuloa hyvään hoitoon Syöpäkeskukseen

HYKS Syöpäkeskuksessa hoidetaan vuosittain 21 000 potilasta, joista noin 8 000 on uusia potilaita. HYKS Syöpäkeskus on Suomen suurin syövänhoidon keskus, jonka tutkimus ja hoito ovat huipputasoa.

Potilas voi yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin kanssa valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksiköksi Hyksin Syöpäkeskuksen.


Avohoito-osasto
 • 28 000 lääkehoitoa vuodessa
 • 62 hoitopaikkaa


Sädehoito

 • 10 lineaarikiihdytintä
 • 2 CT- ja 1 MRI-simulaattori hoidon suunnitteluun
 • 4300 potilasta vuosittain, yli 300 potilasta päivässä
 • 68 000 sädehoitokertaa vuodessa
 • Erikoistekniikat: IMRT, stereotaktinen, HDR
 • Radioisotooppiyksikkö erikoishoitoja varten (mm. SIRT, lutetium)


Hematologia

 • Polikliinista diagnostiikkaa ja hoitoa
 • Akuuttien ja vaikeiden verisairauksien vuodeosastohoito
 • Luuydinsiirtojen (allogeeninen kantasolujen siirto) kansallinen erityisvastuu
 • Hyytymishäiriöyksikkö tukos- ja vuotopotilaiden parhaaksi


Rintarauhaskirurgia

 • Pohjoismaiden suurin yksikkö
 • yli 1600 rintaleikkausta vuodessa
 • noin 90 % rintasyöpäpotilaista elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista


Tutkimusyksikkö

 • Suomen suurin syöpätutkimusyksikkö
 • Avoimet tutkimukset www-sivuilla
 • Osa pohjoismaista Nordic NECT -verkostoa
 • Keskimäärin noin 60 avoinna olevaa potilaita rekrytoivaa tutkimusta
 • Varhaisvaiheen lääkevalmisteiden tutkimusyksikössä tutkitaan kehitteillä olevien lääkkeiden tehoa, turvallisuutta ja pyritään löytämään tutkimuslääkkeestä eniten hyötyvät potilaat.


Palliatiivinen keskus ja psykososiaalinen yksikkö

 • HYKS palliatiivisen hoidon keskus
 • Palliatiiviseen hoitoon erikoistuneet lääkärit, psykiatrit, psykoterapeutit, psykologit, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, pappi, ravitsemustyöntekijät


Geriatris-onkologinen yksikkö

 • Suomen ainoa ikäihmisten syövänhoitoon erikoistunut poliklinikka
 • Yksilöllinen hoitosuunnitelma huomioi lisääntyneen tuen tarpeen