HYKS Syöpäkeskus asiakasraati

HYKS Syöpäkeskuksessa toimii asiakasraati, joka on perustettu vuonna 2016. Asiakasraati auttaa, ideoi ja tukee Syöpäkeskuksen palveluiden ja toiminnan uudistamista.

Asiakasraadin jäsenet ovat HYKS Syöpäkeskuksessa hoidettavia tai hoidettuja, eri syövän sairastaneita aikuispotilaita ja/tai omaishoitajia. Asiakasraati kokoontuu 4-9 kertaa vuodessa ja siihen kuuluu noin 10 jäsentä.

Asiakasraadin tavoitteet
Asiakasraadin tavoitteena on, että potilaiden mielipiteet, arvioinnit, kokemukset, näkökulmat ja ideat otetaan organisoidusti ja yhä kokonaisvaltaisemmin huomioon HYKS Syöpäkeskuksen toimintoja ja palveluita suunniteltaessa.

Miten mukaan asiakasraatiin?
Asiakasraadin jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Asiakasraadilla on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Kukin valitaan vuodeksi kerrallaan syksyn ensimmäisessä kokouksessa.

Jos olet kiinnostunut HYKS Syöpäkeskuksen asiakasraadista, voit olla yhteydessä sähköpostitse hyksyopakeskuspotilasraati@hus.fi