Sydän- ja keuhkokeskus asiakasraati

HUS Sydän- ja keuhkokeskuksessa toimii asiakasraati, joka on aloittanut toimintansa keväällä 2018. Asiakasraati auttaa, ideoi ja tukee Sydän- ja keuhkokeskuksen palveluiden ja toiminnan kehittämistä ja uudistamista.

Asiakasraadin jäsenet ovat Sydän- ja keuhkokeskuksen asiakkaita.  Asiakasraati kokoontuu 4 - 6 kertaa vuodessa ja siihen kuuluu tällä hetkellä neljä jäsentä.

Asiakasraadin tavoitteet
Asiakasraadin tavoitteena on, että potilaiden mielipiteet, arvioinnit, kokemukset, näkökulmat ja ideat otetaan organisoidusti ja yhä kokonaisvaltaisemmin huomioon Sydän- ja keuhkokeskuksen toimintoja ja palveluita suunniteltaessa.

Miten mukaan asiakasraatiin?
Asiakasraadin jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kukin valitaan vuodeksi kerrallaan syksyn ensimmäisessä kokouksessa.


Koordinaattorien yhteystiedot

laatupäällikkö
Carita Löfqvist, carita.lofqvist(a)hus.fi

ylihoitaja
Anniina Ranta, anniina.ranta(a)hus.fi