Tervetuloa hyvään hoitoon HYKS Sisätaudit ja kuntoutukseen

​Nopeasti ikääntyvä, pitempään elävä ja kehittyneen lääketieteen ansiosta yhä monisairaampi väestö tarvitsee tehokkaita hoitoketjuja ja paikan, jossa kokonaisuus ei hajoa yksittäisiksi diagnooseiksi. HYKS Sisätaudit ja kuntoutus kantaa vastuun mm. juuri tästä lääketieteellisesti erittäin vaativasta väestöryhmästä; useita vaativia sairauksia sairastavista potilaista.

Eräät harvinaiset sairaudet

HYKSin Meilahden sisätautien poliklinikan yhtenä painopistealueena on harvinaisten sairauksien uudet hoitomuodot. Tällaisesta esimerkkinä mm.  tuberoosiskleroosia sairastavien potilaiden munuaisten angiomyolipoomat, johon on jo olemassa uusia lääkehoitoja.
Poliklinikalle otetaan konsultaatioon myös harvinaista lipidihäiriöitä sairastavia potilaita (esim. ultrakorkea plasman kolesteroli ja/tai triglyseridipitoisuus, ultramatala/korkea HDL, perinnöllinen fytosterolemia ). Hoidamme myös potilaita, joilla on hankala lipidihäiriö, mutta joille on tullut statiineista hankalia sivuvaikutuksia.

Selkäydinvammapotilaiden hoito

Selkäydinvammapoliklinikka vastaa HUS:n Erva -alueella selkäydinvammaisten akuuttivaiheen hoidon ja välittömän kuntoutuksen jälkeisestä elämänikäisestä seurannasta (life time care). Poliklinikan seurantaan kuuluvat myös sairauden aiheuttamat ja synnynnäisen selkäydinvaurion saaneet henkilöt.

Selkäydinvammapoliklinikan toiminta on potilaslähtöistä, moniammatillista, ja yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa sisältäen mm. toiminta- ja liikuntakyvyn, terveyden, psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen arvioita. Poliklinikka toimii koordinoivana yksikkönä selkäydinvaurion aiheuttamissa jälkioireissa ja ongelmissa, kuten kipu, spastisuus, rakon-, suolen- ja sukuelinten toiminnalliset häiriöt, iho-ongelmat, tuki- ja liikuntaelimistön oireet, autonomisen hermoston, hormonitoiminnan ja aineenvaihdunnan häiriöt. Lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen sekä apuvälinetarpeen arviointi kuuluvat myös poliklinikan palveluun.

Potilaat saavat hoito-ohjeita, suosituksia ja hoitoa tilanteensa mukaan. Yksikössä tehdään myös pientoimenpiteitä. Kivun ja spastisuuden lievitykseen on mahdollisuus saada esim. botulliinihoitoa. Työryhmä tekee tarvittaessa kotikäyntejä pääkaupunkiseudulla mm. hoidollisissa sekä kodinmuutostöiden ja apuvälinetarpeiden arvioinneissa yhteistyössä vammaispalvelun ja kotikunnan työntekijöiden kanssa.