Sisätaudit ja kuntoutus

Nopeasti ikääntyvä, pitempään elävä ja kehittyneen lääketieteen ansiosta yhä monisairaampi väestö tarvitsee tehokkaita hoitoketjuja ja paikan, jossa kokonaisuus ei hajoa yksittäisiksi diagnooseiksi. HYKS Sisätaudit ja kuntoutus kantaa vastuun mm. juuri tästä lääketieteellisesti erittäin vaativasta väestöryhmästä; useita vaativia sairauksia sairastavista potilaista.
 

Sisätautien linjalla on toimintaa Meilahdessa, Jorvissa ja Peijaksessa 

Meilahden sisätautien yksikkö antaa konsultaatiotukea muille erikoisaloille, mikäli konsultaatiota vaativa sairaus tai oire ei ohjaudu suoraan eriytyneelle sisätautierikoisalalle. Lisäksi yksikkö hoitaa ja tutkii vastaavia yliopistollista keskussairaalaresurssia vaativia potilaita. Yksiköllä on myös oma päivystystä tukeva vuodeosastonsa, jossa osa vuodepaikoista jatkossa allokoidaan geriatrialle. Tärkeä osa yksikön toimintaa on sisätauteihin erikoistuvien lääkärien yliopistojakson suunnittelu ja koordinointi, sekä lääketieteen opiskelijoiden kliininen opettaminen yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Sisätautien yksikkö vastaa Jorvissa ja Peijaksessa sisätautien yhteispoliklinikoiden ja vuodeosastopaikkojen toiminnasta ja koordinoinnista sekä osallistuu sisätauteihin erikoistuvien lääkärien ja lääketieteen opiskelijoiden kouluttamiseen.

Kuntoutuminen on oppimista muutokseen

Kuntoutuminen ei ole vain sopeutumista sairauden tai muuttuneen elämäntilanteen aiheuttamaan uuteen tilanteeseen, vaan se on laajempaa mahdollisuuksien hyväksi käyttämistä ja jopa hyötymistä uudesta tilanteesta. Sairauden jälkeinen spontaani paranemisprosessi on suureksi osaksi eri asia, vaan kuntoutuessaan ihminen toki hyödyntää paranemisprosessin mahdollisuudet, mutta kuntoutuminen on enemmän, oppimista näkemään vahvuudet itsessä ja ympäristössä ja oppimista hyödyntää niitä.
Kuntoutus on nähtävä prosessina ja toimijaverkostona, jossa toistuvasti ja eri kokoonpanoissa neuvotellaan paitsi kuntoutumistoimenpiteistä myös toimijoiden välisistä suhteista, työnjaosta ja yhteistyön luonteesta. Kuntoutuksen jäsentymisen kannalta on tärkeää, että kuntoutuksen prosessilla ja osaprosesseilla on omistajansa ja avainhenkilöt tukemassa kuntoutujalle osana kaikille osapuolille yhteisesti tehtyä hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa. Rajapinta-alueina ovat hoidon ja kuntoutuksen limittyminen sekä organisaatiot ja heitä sitovat lait, asetukset ja määräykset. Yhteiskuntapoliittisilla ratkaisuilla on myös kuntoutusta ohjaavia vaikutuksia. 
 

 Potilastyytyväisyys toukokuu 2018

 

Kokonaisarvio hoitojaksosta
4,86
/ 5,0

Suositusindeksi 100 / 100

 

POTILASHOIDON VUOSI-KERTOMUS 2016

Potilashoidon vuosikertomus 2016.pdfPotilashoidon vuosikertomus 2016.pdf