HYKS Sisätaudit ja kuntoutus

​Sisätaudit ja kuntoutus on yksi HYKS-sairaanhoitoalueen 16 tulosyksiköstä. Sisätaudeilla ja kuntoutuksella on toimintaa 32 kiinteistössä ja sairaansijoja on 123. Tulosyksikössä saa hoitoa noin 40 000 potilasta vuosittain. Henkilökuntaa on noin 800. 

Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksikkö antaa konsultaatiotukea muille erikoisaloille. Lisäksi yksikkö tutkii ja hoitaa potilaita, jotka tarvitsevat yliopistollista keskussairaala-osaamista. Tärkeä osa toimintaa on sisätauteihin erikoistuvien lääkärien yliopistojakson suunnittelu ja koordinointi sekä lääketieteen opiskelijoiden kliininen opettaminen yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Hallinnollisesti tulosyksikkö jakautuu neljään linjaan: Sisätaudit, Kuntoutus, Geriatria ja Erityistyön linja. Lisäksi tulosyksikköön kuuluu HUS Apuvälinekeskus.

Nopeasti ikääntyvä, pitempään elävä ja yhä monisairaampi väestö tarvitsee tehokkaita hoitoketjuja ja paikan, jossa kokonaisuus ei hajoa yksittäisiksi diagnooseiksi. Sisätaudit ja kuntoutus kantaa vastuun mm. juuri tästä lääketieteellisesti erittäin vaativasta väestöryhmästä; useita sairauksia sairastavista potilaista. Tervetuloa hyvään hoitoon HYKS Sisätaudit ja kuntoutukseen!

 

 Potilastyytyväisyys 07/2017-06/2018

 

Kokonaisarvio hoitojaksosta
4,76
/ 5,0

Suositusindeksi 95 / 100

 

POTILASHOIDON VUOSI-KERTOMUS 2016

Potilashoidon vuosikertomus 2016.pdfPotilashoidon vuosikertomus 2016.pdf