Tervetuloa hyvään hoitoon HYKS Akuuttiin

HYKS Akuutti sisältää kaikki akuuttilääketieteen osaamisalueet: ensihoidon, päivystyksen ja myrkytystietokeskuksen, johon kuuluu myös teratologinen tietopalvelu.
 
Hyks Akuutin ensihoito on järjestetty pelastuslaitoksen ja yksityisten sairaankuljetusyritysten kanssa yhteistyössä. Ensihoidossa on kaksi ensihoitolääkäripäivystyspistettä, toinen Helsingissä ja toinen Vantaalla. Ensihoitoon tulee vuosittain yli 100 000 tehtävää.
 
HYKS Akuutilla on kolme päivystyspistettä. Meilahden tornisairaalassa ja Peijaksen sairaalassa toimii erikoissairaanhoidon päivystys ja Jorvin päivystyksessä hoidetaan akuuttilääketieteen toimintamallilla sekä erikoissairaanhoidon että yleislääketieteen potilaita. Päivystyspoliklinikoiden lisäksi HYKS Akuuttiin kuuluvat valvonta- ja päivystysosastot Meilahden, Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa. Näillä osastoilla hoidetaan yli 7000 potilasta vuosittain.
 
Myrkytystietokeskus palvelee koko maata ja vastaa puhelimessa ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Teratologisessa tietopalvelussa annetaan tietoa äideille raskauteen ja sikiön kehitykseen haitallisesti vaikuttavista lääkkeistä ja muista ulkoisista tekijöistä. 
 
Perusterveydenhuollon päivystystä HYKS Akuutissa
 
Kiireellisen tutkimuksen tai hoidon tarpeessa olevat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan asukkaat voivat valita virka-ajan ulkopuolella eli arkisin kello 16-08 sekä pyhäpäivinä perusterveydenhuollon päivystyksen vapaasti. Yhteiskäytössä olevia päivystyspisteitä ovat Haartmanin, Jorvin, Malmin ja Peijaksen päivystykset sekä alle 16-vuotiaiden päivystykset Jorvissa ja Lastenklinikalla.
 
HYKS Akuutti vastaa perusterveydenhuollon päivystyksestä:

  •  Jorvin sairaala, Espoo
  •  Peijaksen sairaala, Vantaa