Sairaankuljetus

HYKS Sairaankuljetus vastaa HUS:n ja jäsenkuntien terveydenhuollon toimintayksiköiden välisistä potilassiirroista 24/7. Vuonna 2016 tehtiin yhteensä 102 200 potilassiirtoa, joista sairaankuljetuksia 71 500 ja invataksikuljetuksia 30 600. 
 
HYKS Sairaankuljetus toimii tiiviissä yhteistyössä HYKS Ensihoidon kanssa esim. suuronnettomuustilanteissa. ECMO-siirrot (veren happeuttaminen koneellisesti kehon ulkopuolella) on toteutettu yhteistyössä teho-osastojen kanssa. HYKS Sairaankuljetus vastaa myös keskosten inkubaattorisiirroista, tehosiirroista ja infektiosiirroista.
 
Sairaankuljetusten operaattoritoiminta ja palvelunumerot on keskitetty samaan välityskeskukseen (VälKe). Tilausjärjestelmänä on sähköinen Kaiku-ohjelma (https://kaiku.hus.fi) tai tarvittaessa tilaukset voi tehdä puhelimitse (09) 471 80471. Puhelut nauhoitetaan tilausten varmistamiseksi.
  
Linjajohtaja, kuljetuspäällikkö Jukka Etelä.