Akuutti

​Akuutti sisältää kaikki akuuttilääketieteen osaamisalueet: ensihoidon, päivystyksen, myrkytystietokeskuksen ja teratologisen tietopalvelun sekä sairaankuljetuksen.
 
Ensihoito on järjestetty pelastuslaitoksen ja yksityisten sairaankuljetusyritysten kanssa yhteistyössä tai sairaanhoitoalueen omana toimintana. Ensihoidossa on kaksi ensihoitolääkäripäivystyspistettä. Ensihoitoon tulee vuosittain yli 100 000 tehtävää.
 
Akuutilla on kolme päivystyspistettä. Meilahden tornisairaalassa toimii sisätautien, keuhkosairauksien, neurologian ja kirurgian erikoissairaanhoidon päivystys. Peijaksen ja Jorvin sairaaloissa hoidetaan akuuttilääketieteen toimintamallilla kirurgian, sisätautien ja yleislääketieteen potilaita. Päivystyspoliklinikoiden lisäksi Akuuttiin kuuluvat valvonta- ja päivystysosastot Meilahden, Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa.

Myrkytystietokeskus palvelee koko maata ja vastaa puhelimessa ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Neuvontaa annetaan yleisölle ja terveydenhuollon ammattilaisille, kyselyitä tulee vuosittain noin 40 000. 
 
Teratologisessa tietopalvelussa annetaan tietoa äideille raskauteen ja sikiön kehitykseen haitallisesti vaikuttavista lääkkeistä ja muista ulkoisista tekijöistä. Teratologinen tietopalvelu vastaanottaa vuodessa noin 6000 kyselyä.

Sairaankuljetus suorittaa HYKS-alueella kaikki laitosten väliset sekä HUS-sairaaloiden siirrot. Sairaankuljetus toimii myös yhteistyössä muiden HUS-alueen kuntien kanssa sekä ensihoidon kanssa kaikilla alueilla esimerkiksi suuronnettomuustilanteissa.
 
 

 Suositusindeksi 1-4/2018

 
83/100

  
 

 Lisätietoa