HYKS Akuutti

​HYKS Akuutti sisältää kaikki akuuttilääketieteen osaamisalueet: ensihoidon, päivystyksen ja myrkytystietokeskuksen, johon kuuluu myös teratologinen tietopalvelu. 
  
Ensihoito on järjestetty pelastuslaitoksen ja yksityisten sairaankuljetusyritysten kanssa yhteistyössä tai sairaanhoitoalueen omana toimintana. Ensihoidossa on kaksi ensihoitolääkäripäivystyspistettä. Ensihoitoon tulee vuosittain yli 100 000 tehtävää.
  
HYKS Akuutilla on kolme päivystyspistettä. Meilahden tornisairaalassa toimii sisätautien, keuhkosairauksien, neurologian ja kirurgian erikoissairaanhoidon päivystys. Peijaksen sairaalassa toimii sisätautien ja kirurgian erikoissairaanhoidon päivystys ja Jorvin päivystyksessä hoidetaan akuuttilääketieteen toimintamallilla kirurgian, sisätautien ja yleislääketieteen potilaita. Päivystyspoliklinikoiden lisäksi HYKS Akuuttiin kuuluvat valvonta- ja päivystysosastot Meilahden, Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa. Näillä osastoilla hoidetaan yli 7000 potilasta vuosittain.
  
Myrkytystietokeskus palvelee koko maata ja vastaa puhelimessa ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Neuvontaa annetaan yleisölle ja terveydenhuollon ammattilaisille, kyselyitä tulee vuosittain noin 40 000.  
  
Teratologisessa tietopalvelussa annetaan tietoa äideille raskauteen ja sikiön kehitykseen haitallisesti vaikuttavista lääkkeistä ja muista ulkoisista tekijöistä. Teratologinen tietopalvelu vastaanottaa vuodessa noin 6000 kyselyä.
 
 

 potilastyytyväisyys 1-12/2016

 
Kokonaisarvio hoitojaksosta
4,47
/5,00
 
Suositusindeksi 85/100
  
 

 Lisätietoa