HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia

 

​​HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia on yksi HYKS-alueen 12 tulosyksiköstä. Se tarjoaa ortopedian ja traumatologian, käsikirurgian sekä plastiikkakirurgian erikoisalojen palveluja.
 
Toimimme Töölön sairaalassa, Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa sekä Herttoniemen sairaalassa. ​HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgian tulosyksikössä tutkitaan ja hoidetaan vuosittain yli 53 000 potilasta.
 
Tukielin- ja plastiikkakirurgian linjaan on keskitetty paitsi HYKS-alueen potilaiden perus- ja erityistason hoito, myös koko HUS-alueen vaativin traumakirurgia. Erityistason lähetteitä tulee myös Hyksin yhteistoiminta-alueelta (entinen erityisvastuualue) ja muualta Suomesta. Yksikköön on keskitetty tiettyjä valtakunnallisia vastuita, mm. huuli- ja suulakihalkioiden hoito.
 
Ohessa eräitä vastuu- ja erityisosaamisalueitamme:
 

 

Tukielinkirurgia:

 

 

Plastiikkakirurgia

 
  • rintasyöpähoitojen jälkeiset korjausleikkaukset
  • imuteiden korjaava kirurgia
  • kasvohermohalvauksen korjaava kirurgia
  • kroonisten haavojen moniammatillinen hoito
  • laihdutusleikkausten jälkeiset korjausleikkaukset
  • ihosyövän kirurginen hoito
  • lasten plastiikkakirurgia
 

 ajankohtaista

 
 

 HOITOPAIKAT

 

​Töölön sairaala:
Tapaturma-asema 
Kirurgian poliklinikka 
Osasto 2  (selkäkirurgia)
Osasto 3  (plastiikkakirurgia) 
Osasto 4  (lantio- ja alaraajakirurgia)
Osasto 5  (käsikirurgia)
Päivystysosasto  
Huuli- ja suulakihalkiokeskus HUSUKE 
    

Jorvin sairaala:
Osasto K3 
Osasto K4 
Osasto U2 (palovammakeskus)  
Päiväkirurgia
Kirurgian poliklinikka

Peijaksen sairaala:
Osasto K2 
Osasto K3    
Päiväkirurgia   
Kirurgian poliklinikka 

Herttoniemen sairaala:
Kirurgian poliklinikka
Päiväkirurgia 

 

 potilastyytyväisyys 4/2016 - 3/2017

 
Kokonaisarvio hoitojaksosta:
4,80 / 5,0

Suositusindeksi:
90 /100