Kliininen kemia ja hematologia

Kliinisen kemian ja hematologian laboratoriotutkimukset ovat keskeisessä roolissa sairauksien diagnostiikassa, seurannassa ja riskin arvioinnissa. Kliinisen kemian perusanalytiikka käsittää mm. neste- ja elektrolyyttitasapainoa sekä maksan ja munuaisten toimintaa kuvaavia tutkimuksia, tulehdusmerkkiaineita ja virtsan kemiallisia tutkimuksia. Hematologian tutkimuksiin kuuluvat mm. verenkuvatutkimukset, veren ja luuytimen solumorfologia, leukemiadiagnostiikka, hyytymistutkimukset ja verensiirtotutkimukset. Lisäksi teemme hormoni-, lääkeaine- ja kasvainmerkki-ainetutkimuksia ja aineenvaihduntasairauksien tutkimuksia. Kehitämme ja otamme jatkuvasti käyttöön myös uusia menetelmiä diagnostiikan edistämiseksi. Monipuolisella tutkimusvalikoimalla pyrimme palvelemaan sekä erikoissairaanhoitoa että perusterveydenhuoltoa.  
 
Kliinisen kemian ja hematologian vastuualueen 13 sairaalalaboratoriossa tehdään vuosittain yhteensä n. 16 miljoonaa laboratoriotutkimusta. Laboratoriot ovat FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia testauslaboratorioita. Vastuualueen laboratoriot toimivat bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelupaikkoina tehden tiivistä yhteistyötä Metropolia –ammattikorkeakoulun kanssa.  Lisäksi toimimme kliinisen kemian erikoislääkäreiden ja sairaalakemistien kouluttajina yhteistyössä Helsingin yliopiston Kliinisen kemian ja hematologian oppiaineen kanssa. Laboratoriomme toimii yhteistyössä HUS:n Hyytymishäiriöyksikön kanssa kehittäen hyytymishäiriöiden diagnostiikassa ja hoidon seurannassa käytettäviä menetelmiä.

Ylilääkäri
Lotta Joutsi-Korhonen 
puh.
050 4272402​

Sihteeri Anne Nenonen puh. (09) 471 72570