Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Päätöksen päiväys / Date of decision: 06.07.2016
Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä / Date of expiry: 15.10.2020
 
Pätevyysalueluettelo
 
Näytteenotto: Verinäytteenotto, Gynekologinen näytteenotto, Valvottu näytteenotto huumausainetestausta varten, Työelämän valvottu huumenäytteenotto, Virtsanäytteenotto, Näytteenotto asiakkaan tiloissa, EKG-tutkimukset, Virtaustilavuus-spirometria

 

Kliininen kemia: Kemia, Lääkeaineiden pitoisuusmääritykset, Veriviljelyseulonta


Hematologia:
Hyytymistutkimukset, Perushematologian tutkimukset, Morfologiset tutkimukset, Veriryhmäserologia

Kliininen mikrobiologia: Bakteriologia, Mykobakteriologia, Mykologia, Parasitologia, Immunologia, proteiinikemia ja in vitro allergiatutkimukset
  
Patologia: Histopatologia, Patologian erikoismenetelmät, Sytopatologia, Transplantaatiopatologia, Molekyylipatologia
 
Genetiikka: Sytogenetiikka, Molekyyligenetiikka