Lääkintätekniset palvelut

Lääkintätekniset palvelut tukevat potilaan tutkimusta ja hoitoa. Lääkintätekninen asiantuntemus ulottuu laitteiden elinkaaren hallinnasta uusien teknologioiden käyttöönoton suunnitteluun.

Lääkintälaitteiden elinkaaren hallinta

Lääkintätekniikka vastaa lääkintälaitteiden rekisteröinnistä tarvittavine turvallisuusmittauksineen ennen kliinistä käyttöä. Rekisteröinnissä lääkintälaitteet liitetään lakisääteisen seurannan piiriin. Määräaikaishuolloilla ja päivityksillä varmistetaan laitteiden käyttövarmuus sekä turvallisuus. Myös vian ilmetessä Lääkintätekniikka auttaa monin tavoin käyttäjien puhelintuesta aina korjauksen suorittamiseen tai sen hankkimiseen. Lääkintätekniikan toiminnanohjausjärjestelmä antaa kattavan näkymän laitteen elinkaaresta kustannus- ja huoltohistoriatietoineen ja tukee asiakkaan toiminnan suunnittelua sekä investointipäätöksiä.

Toimittaja- ja sopimushallinta

Uusia lääkintälaitteita tai -järjestelmiä hankittaessa on tärkeää turvata myös koko elinkaaren aikaiset tuki- ja huoltopalvelut. Lääkintätekniikka tarjoaa asiantuntemusta ylläpidon vaatimusten määrittelyyn jo hankintaa suunniteltaessa. Hankinnan jälkeen Lääkintätekniikka vastaa tarvittavien huolto- ja ylläpitosopimusten laadinnasta käyttäjien tarpeet ja kustannukset huomioiden. Huoltotoimittajien palvelun mittaaminen ja parannuksista neuvotteleminen on osa Lääkintätekniikan sopimushallintaa koko laitteen elinkaaren ajan.

Strategiset kehityshankkeet

Lääkintätekniikalla on käytössään alan tuorein tietotaito teknologisista innovaatioista, joita voidaan hyödyntää toiminnan uudistamisessa sekä saneeraus- tai rakennushankkeissa. Lääkintätekniikka auttaa uusien teknologioiden suunnittelussa ja käyttöönotossa sekä niihin perehdyttämisessä esimerkiksi vierailujen avulla. Myös kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö ja vaikuttaminen uusiin standardeihin, sääntöihin ja normeihin sekä näiden tarkempi ohjeistus ja koulutus on osa Lääkintätekniikan toimintaa. Tarvittaessa Lääkintätekniikka tarjoaa projektinjohtoa myös lääkintälaitteiden omavalmistuksen koordinointiin.

Valokuvaus- ja videointipalvelut

Valokuvaus- ja videointipalvelut ovat erityisesti potilaskuvauksia, mutta myös henkilö- ja ryhmäkuvauksia. Lisäksi kuvauksia tehdään viestinnän tarpeisiin. Jorvissa sijaitsevassa AV-keskuksessa on monipuolinen videostudio, jossa on mahdollisuus teettää HUS-alueen tarpeisiin opetus-, koulutus- ja esittelyvideoita sekä editoida aikaisempia tallenteita ja/tai muuttaa niiden formaattia. Videot suunnitellaan ja kuvataan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kaikki palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu.

oikea palsta