Perheraati


Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä lasten ja heidän perheiden kanssa.
 
Syksyllä 2017 perustettu lasten vanhemmista koostuva perheraati tuo perheiden näkökulman sairaalan kehittämiseen ja toimintatapoihin.  Perheraati ottaa kantaa muun muassa potilastyytyväisyyskysymyksiin, sairaalaan kehittämissuunnitelmiin, digitaalisiin palveluihin sekä potilasohjeisiin.

Raadin jäsenillä on omakohtaisia kokemuksia sairaalan eri toiminnoista; heidän lapsensa ovat olleet hoidossa lastenyksiköissä. Perheraati kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa, toimikausi kestää kaksi tai kolme vuotta.

Yhteystiedot: linjajohtaja Pekka Lahdenne, pekka.lahdenne@hus.fi